JUKO neuvottelee KVTESistä

Akavalainen JUKO on julkisen alan valtakunnallinen pääsopijajärjestö. Se valvoo ja neuvottelee mm. julkisella sektorilla työskentelevien fysioterapeuttien virka- ja työehtosopimukset.

JUKO ajaa akavalaisten fysioterapeuttien oikeudellisia, työmarkkinallisia, taloudellisia ja sosiaalisia etuja. JUKO neuvottelee jäsenten palkoista ja palvelussuhteen ehdoista, kuten lomista. JUKOn tavoitteena on turvata fysioterapeuttien työehdot myös sote-uudistuksessa.

-Juuri nyt JUKO neuvottelee KVTESistä. Kuntoutusalan Asiantuntijat (KA) on asettanut omat neuvottelutavoitteensa: Fysioterapeutteja ja toimintaterapeutteja ei tule sijoittaa HOI-palkkaluokkaan eikä verrata hoitotyötä tekeviin. Lisäksi palkkatasoa tulee korjata suhteessa työnvaativuuteen, huomauttaa Tiina Mäkinen, joka on SF:n puheenjohtajuuden lisäksi KA:n 2. puheenjohtaja.

 

 

Kattava luottamusmiesverkosto

Kaikkiaan JUKO on osapuolena sopimuksissa, jotka koskevat lähes 600 000 suomalaista palkansaajaa.

Jäsentä lähellä olevan toiminnan kivijalka on JUKOn kattava luottamusmiesverkosto. Noin 3 800 jukolaisesta luottamusmiehestä suurin osa työskentelee kunnissa. Luottamusmies auttaa sinua esimerkiksi työ- ja virkasuhteeseen liittyvissä ongelmissa. Lähimmän luottamusmiehesi yhteystiedot löytyvät työpaikkasi ilmoitustaululta.

JUKOn puheenjohtajana on Olli Luukkainen OAJsta ja uutena toiminnanjohtajana Maria Löfgren.

JUKOn uutisia voit seurata mm. http://www.juko.fi/  

Twitter ja Facebook: @JUKOry