Uusi tartuntatautilaki velvoittaa riittävään rokotussuojaan

Tartuntatautilaki uudistuu maaliskuussa 2018. Laki velvoittaa työnantajan valvomaan, että riskiryhmien kanssa työskentelevä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunta ei saa jatkossa tehdä töitä ilman pakollisia rokotteita.  

Laki ei ole vielä voimassa, joten tässä vaiheessa työtä voi vielä tehdä ilman lain tarkoittamaa rokotussuojaa. Työnantajalla ei ole myöskään vielä velvollisuutta eikä oikeutta vaatia työntekijältä rokotussuojaa. Uusi tartuntatautilaki velvoittaa kaikki hallinnon tasot varautumaan aiempaa paremmin poikkeukselliseen epidemiaan, kuten pandemiaan. 

Lain voimaan tultuakaan työntekijällä ei ole velvollisuutta ottaa rokotuksia. Työnantajalla on kuitenkin velvollisuus varmistua, että tietyissä tehtävissä työskentelevillä on riittävä rokotussuoja.  

 

Työsuhdeneuvonta Oy:n lakimies Esa Schönin mukaan työntekijän kieltäytyminen rokotuksista johtaa siihen, ettei työnantaja voi käyttää rokotuksista kieltäytyvää työtekijää tietyissä tehtävissä, jos suojaa ei ole. Jos rokotuksista kieltäytyvälle työntekijälle ei voida tarjota työtehtäviä, tämä voi johtaa siihen, että työntekijän työsuhde päätetään.  

-Työnantajalla ei ole oikeutta työntekijän potilastietoihin. Rokotussuojan olemassaolon selvittäminen perustuu työntekijän omaan ilmoitukseen. Epäselvyystilanteessa asia voidaan varmistaa esimerkiksi laboratoriokokein. Tällainen tilanne voi aktualisoitua, jos työntekijä ei muista, onko häntä rokotettu ja milloin hänet on rokotettu. Työntekijän potilastietojen saaminen edellyttää aina työntekijän suostumusta, huomauttaa Esa Schön.