Kuntoutuksen uudistamiskomitean raportti julkaistu

IMG 4900 500px

Kuntoutuksen uudistamiskomitea on luovuttanut raporttinsa perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikolle sekä sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilalle juuri äsken. Raporttia on työstetty reilu vuosi komitean puheenjohtaja Kari Välimäen johdolla.

− Komitean tavoitteena on ollut selkiyttää kuntoutusta, jota tällä hetkellä määrittää 30 eri lakia. Samoin tavoitteinamme on ollut nostaa itse kuntoutujan rooli esiin ja nopeuttaa kuntoutukseen pääsyä. Huomiomme on kiinnitetty kuntoutuksen osaamiseen. Nykyjärjestelmässä on paljon toimivia osia ja haasteita, joita olemme yhteensovittaneet, kertoi Kari Välimäki raportin luovutustilaisuudessa.

− Komitean raportissa on paljon hyviä yksittäisiä ehdotuksia. Fysioterapeutin asiantuntijuus on nykyistä paremmin tunnistettu ja se näkyy mm. työterveyshuoltoon ja kotikuntoutuksen liittyvissä ehdotuksissa. Huolestuttavaa on se, miten ehdotetut muutokset turvataan käytännössä. Tulevien maakuntien vastuulle siirtyy paljon uusia tehtäviä eikä kuntoutukseen käytettäviä rahoja korvamerkitä. Emme saa joutua tilanteeseen, jossa asiakkaiden eriarvoisuus kuntoutuksen pääsyssä tai sen korvattavuudessa lisääntyy, toteaa Suomen Fysioterapeuttien puheenjohtaja Tiina Mäkinen.

Myös Suomen Fysioterapeutit on osallistunut aktiivisesti ja tiiviisti uudistamistyöhön kommentointien ja lausuntojen sekä kuulemistilaisuuksien kautta. Raportin ollessa nyt kommentointikierroksella, kokoamme jäsenistön näkemyksiä Kuntoutuksen uudistamiskomitean ehdotuksista erillisen kyselyn kautta. Seuraile postiasi!

» Lataa raportti kokonaisuudessaan tästä
» STM:n tiedote raportin julkistamisesta