Psyfy hyväksyttiin yhteisöjäseneksi

Suomen Fysioterapeuttien edustajisto hyväksyi kokouksessaan 25. marraskuuta 2017 Suomen Psykofyysisen Fysioterapian yhdistys, Psyfy, ry:n yhteisöjäseneksi. Ennen tätä Psyfy on toiminut liiton erikoisalayhdistyksenä. Nyt jäsen voi jatkossa muodostaa jäsenyyden liittoon myös Psyfy:n kautta.

Suomen Fysioterapeutteihin voi kuulua joko jonkin yhteisöjäsenyhdistyksen kautta tai suoraan henkilöjäsenenä, ilman yhdistysjäsenyyttä. Halutessaan jäsen voi kuulua useampaankin yhteisöjäsenyhdistykseen tai erikoisalayhdistykseen, mutta varsinainen Suomen Fysioterapeuttien jäsenyys muodostuu aina vain yhden väylän kautta.

Liiton jäsenetuihin valinta ei vaikuta, vaan ne määräytyvät jäsenlajin perusteella. Yhdistysten jäsenenä voit osallistua myös niiden itsenäisesti järjestämään toimintaan, kuten paikalliset tai erikoisalakohtaiset koulutukset. Samalla olet vaikuttamassa siihen, kuinka suuren edustajamäärän kyseinen yhdistys saa liiton edustajistossa.