Valinnanvapaus ja suoravastaanotto

Sote-muutokseen liittyvän valinnanvapauslain luonnoksen lausuntokierros alkoi marraskuussa 2017. Aikaa lausunnon antamiseen on joulukuun puoliväliin saakka. Suomen Fysioterapeutit ottaa kantaa muutokseen osana Akavan ja Kuntoutusalan asiantuntijoiden lausuntoja sekä omassa lausunnossaan.

Lakiluonnoksen perusteluissa on nostettu esille fysioterapeutin suoravastaanotto myös tulevan sote-palvelujärjestelmän osana. Tämä vastaa liiton jo pitkään edistämiä linjauksia. Lakiluonnoksessa on haasteita, koska palvelujärjestelmän liiallinen pirstaleisuus monituottajamallin takia voi vaarantaa integraatiota.

Fysioterapeuttien ja muun kuntoutushenkilöstön tuleva sijoittuminen palvelujärjestelmään näyttää vielä epäselvältä ja se varmistuu vasta, kun palvelujärjestelmän rakenteet ovat muodostuneet. Tämä aiheuttaa henkilöstössä epävarmuutta.

Lakiesityksessä pienyrittäjien mahdollisuuteen toimia palveluntuottajina on kiinnitetty aiempaa enemmän huomiota. Edelleen on kuitenkin vaarana, että alihankkijana toimiminen tulee lisääntymään.

Lausuntopyyntö materiaaleineen: http://bit.ly/2ATP1D1