Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapioiden tarjouskilpailut keväällä 2018

Kela järjestää vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapioiden tarjouskilpailut keväällä 2018, ja seuraavat tiedotteet julkaistaan osoitteessa www.kela.fi/hankinnat:

Tiedote tarjouskilpailun tallenteiden julkaisemisesta

Tiedote tarjouskilpailujen avautumisesta

Tarjouskilpailujen hankintailmoitukset julkaistaan HILMAssa (www.hankintailmoitukset.fi).

 

Hanki-palvelu

Tarjouskilpailujen julkaisemisen jälkeen kaikkien hankittavien palvelujen tarjousmateriaali kokonaisuudessaan löytyy Hanki-palvelusta. (www.hanki-palvelu.fi)

Kela antaa tarjouskilpailusta ennakkotietoa tarjoajille julkaisemalla tallenteet mm. palvelun muuttumisesta, joten Kela ei järjestä tarjouskilpailuista erillistä tiedotustilaisuutta. Se ei julkaise tarjouskilpailuista ilmoituksia valtakunnallisissa tai paikallisissa lehdissä, vaan edellyttää tarjoajien seuraavan edellä mainituissa osoitteissa julkaistuja asioita.

Tarjoajat voivat kysyä tarjouskilpailuun liittyviä kysymyksiä vain Hanki-palvelussa tarjouspyynnössä ilmoitettuna määräaikana. Kela vastaa tarjouspyynnössä ilmoitettuun määräaikaan mennessä esitettyihin kysymyksiin Hanki-palvelussa. Kelaa sitovat vain Hanki-palvelussa annetut vastaukset. Muulla tavalla annetut vastaukset (esimerkiksi puhelin tai sähköposti) eivät sido Kelaa. Kela ei vastaa puhelimitse eikä sähköpostilla terapioiden tarjouskilpailuun liittyviin kysymyksiin.

Hanki-palvelu on Cloudialta Kelan käyttöön ostettu sähköinen järjestelmä. Mikäli tarjoajalla on järjestelmään rekisteröitymiseen tai muihin teknisiin ongelmiin liittyviä kysymyksiä, vastaa näihin kysymyksiin Cloudia (www.hanki-palvelu.fi).