Suositus fysioterapeuttien TULES-suoravastaanottokoulutuksesta

Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet (TULES) muodostavat neljänneksen perusterveydenhuollon lääkärikäynneistä. Fysioterapeuttien suoravastaanotto tarkoittaa, että potilas voi TULES-oireiden takia mennä suoraan fysioterapeutin vastaanotolle lääkärissä käynnin sijaan.

Suoravastaanotto on tärkeä keino terveydenhuollon palvelujen parantamisessa. Lisäksi se tuo kustannussäästöjä, koska asiakkaan ei tarvitse jonottaa ensin lääkäriin lähetteen saamiseksi ja sen jälkeen erikseen fysioterapiaan. Fysioterapiapalvelujen saatavuuden parantuminen vähentää myös sairauden kroonistumisen riskiä, mikä tuo edelleen säästöjä sosiaali- ja terveydenhuollolle.

Suoravastaanottotoiminta on otettu käyttöön osassa sairaanhoitopiirejä. Niissä sairaanhoitopiireissä, joissa sitä ei ole otettu käyttöön kattavasti, se on kuitenkin otettu käyttöön osassa kuntia. Useassa sairaanhoitopiirissä ja kunnassa on järjestetty fysioterapeuteille täydennyskoulutusta suoravastaanottotoimintaa varten.

Suomen Fysioterapeutit ja Suomen Fysiatriyhdistys ovat yhteistyössä laatineet suosituksen fysioterapeuttien suoravastaanottokoulutuksen hyvistä käytännöistä. Sen tarkoituksena on selkeyttää ja yhdenmukaistaa tuki- ja liikuntaelinten sairauksiin liittyvän lisäkoulutuksen suunnittelua, toteutusta, arviointia ja läpinäkyvyyttä. Tässä suosituksessa on määritelty ne keskeiset sisällöt, jotka tulee kuulua fysioterapeuttien tule-suoravastaanottokoulutukseen. Suositusta päivitetään tarpeen mukaan toimintaympäristön muutokset huomioiden, kuitenkin vähintään kolmen vuoden välein.

» Lataa suositus tästä