Fysioterapiasuositukset

Suomen Fysioterapeuttien Hyvä fysioterapiakäytäntö -hankkeen tavoitteena on edistää suomalaisten fysioterapeuttien näyttöön perustuvaa työtapaa.

Parkinsonin taudin eurooppalainen fysioterapiasuositus on valmistunut. Suositukseen voit tutustua tästä».

Suomen Fysioterapeutit on julkaissut kolme omaa fysioterapiasuositusta, jotka perustuvat satunnaistetuista kontrolloiduista tutkimuksista saatuun näyttöön.

1. Polven ja lonkan nivelrikon fysioterapia (2008, päivitetetty 2013)

2. Sepelvaltimotautipotilaan liikunnallinen kuntoutus (2011, päivitetty 2016)

3. Kaatumisten ja kaatumisvammojen ehkäisy (2011, päivitetty 2017)

Fysioterapeuttien käytössä ovat myös Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin kansalliset, näyttöön perustuvat hoitosuositukset. Suositukset löytyvät osoitteesta www.kaypahoito.fi.

Hollannin fysioterapeuttiliiton fysioterapiasuosituksista osa on saatavissa myös englanninkielisenä.

» Tutustu Hollannin liiton tuottamiin englanninkielisiin suosituksiin tästä

» pdf Fysioterapiasuosituskäsikirja (272 KB)