Liittomaksut vuonna 2017

JÄSENMAKSULUOKKA MAKSUN SUURUUS
TYÖSSÄKÄYVÄ

Jäsenmaksun perusteena palkkatulo (*

» pdf Valtakirja työnantajaperintään (636 KB)
» pdf Työnantajaperinnän ohjeistus (694 KB)

1.1 % palkkatulosta
YRITTÄJÄJÄSEN Kiinteä vuosimaksu 145 € / vuosi
OPISKELIJAJÄSEN  Kiinteä vuosimaksu 45 € / vuosi
Syksyllä opintonsa aloittavat 0 € (vapautettu ko. vuoden jäsenmaksusta)
RINNAKKAISJÄSEN
(ei taloudellista edunvalvontaa, työttömyysturvaa eikä oikeutta alennettuihin jäsenmaksuluokkiin)
Kiinteä vuosimaksu 95 € / vuosi

*) Päätoimen ennakonpidätyksen alainen bruttopalkka, joka sisältää myös lomakorvaukset, lomarahat, mahdolliset tukipaketit ja luontoisedut yms.

ALENNETUT JÄSENMAKSULUOKAT
MAKSUN SUURUUS
ELÄKELÄINEN

Ennen 1.1.2010 eläkkeelle jääneet

0 € (vapautettu jäsenmaksusta)
1.1.2010 jälkeen eläkkeelle jääneet 45 € / vuosi
LIITON KUNNIAJÄSEN   0 € (vapautettu jäsenmaksusta)
OSA-AIKAELÄKE Maksun perusteena palkkatulo (* 1.1 palkkatulosta
PERHEVAPAAT JA HOITOVAPAA Jos palkkatuloja (* 1.1 % palkkatulosta
Vain Kelan päiväraha 6 € / kk
ASE- TAI SIVIILIPALVELUS Jos palkkatuloja (* 1.1 % palkkatulosta
Vain Kelan päiväraha 6 € / kk
TYÖTÖN Jos palkkatuloja tai ansiosidonnainen päiväraha (* 1.1 % palkkatulosta / päivärahasta
Vain Kelan päiväraha 6 € / kk
LOMAUTUS   6 € / kk
VUOROTTELUVAPAA   6 € / kk
ULKOMAILLA TYÖSKENTELY   95 € / vuosi
SAIRAUSLOMA Jos palkkatuloja (* 1.1 % palkasta
Vain Kelan päiväraha 6 € / kk
AIKUISKOULUTUSTUKI   6 € / kk
APURAHA Ei palkkatuloa tai työsuhdetta 6 € / kk
MUISTA SYISTÄ POIS TYÖELÄMÄSTÄ (esim. jatko-opiskelu, kuntoutustuki, virkavapaus) Ei palkkatuloja 6 € / kk

*) Päätoimen ennakonpidätyksen alainen bruttopalkka, joka sisältää myös lomakorvaukset, lomarahat, mahdolliset tukipaketit ja luontoisedut yms.

 

Yhteisöjäsenten jäsenmaksut vuonna 2017

Yhteisöjäsenen jäsenmaksu lisätään liittomaksuun (maksuluokat yllä) niiden jäsenten osalta, jotka kuuluvat liittoon jonkin yhdistyksen kautta.

Sarakkeet:
1) Varsinaiset jäsenet
2) Opiskelijajäsenet
3) Vanhempainvapailla olevat
4) Ase- tai siviilipalveluksessa olevat
5) Työttömät
6) Eläkeläiset (1.1.2010 jälkeen eläkkeelle jääneet)

YHDISTYS 1 2 3 4 5 6
KESKI-SUOMEN FYSIOTERAPEUTIT 14 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
KYMENLAAKSON FYSIOTERAPEUTIT 12 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
POHJANMAAN FYSIOTERAPEUTIT 12 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
POHJOIS-SAVON FYSIOTERAPEUTIT 10 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
TAMPEREEN SEUDUN FYSIOTERAPEUTIT 14 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
LOUNAIS-SUOMEN FYSIOTERAPEUTIT 11 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
UUDENMAAN FYSIOTERAPEUTIT 15 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
LAPIN FYSIOTERAPEUTIT 12 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS SANFY 20 € 20 € 20 € 20 € 20 € 20 €
SUOMEN GERONTOLOGIS-GERIATRINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS 25 € 25 € 25 € 25 € 25 € 25 €
SUOMEN ORTOPEDISEN MANUAALISEN TERAPIAN YHDISTYS SOMTY 55 € 0 € 0 € 55 € 55 € 55 €
TYÖFYSIOTERAPEUTIT 40 € - 40 € 40 € 40 € 40 €
LASTEN FYSIOTERAPIA 25 € - 25 € 25 € 25 € 25 €Siirry liittymislomakkeeseen tästä >>