Kansainväliset yhteydet

Suomen Fysioterapeutit on fysioterapeuttien maailmanjärjestön WCPT:n ja Euroopan aluejärjestön jäsen. Maailmanjärjestön kongressi, johon kaikki fysioterapeutit voivat osallistua, pidetään neljän vuoden välein. Edellinen kongressi oli Singaporessa vuonna 2015. Myös Euroopan järjestöllä on kongresseja mm. koulutukseen liittyen.

Jos olet kiinnostunut työskentelystä ulkomailla tai muiden maiden fysioterapiasta, näiden järjestöjen kautta saat yhteyden kaikkiin maailman fysioterapeuttijärjestöihin. Muissa kuin Pohjoismaissa työskentely fysioterapeuttina edellyttää suomalaisen tutkinnon hyväksyttämistä paikallisilla viranomaisilla. Tutkintojen hyväksymisestä saat lisätietoa Euroopan järjestön sivuilta kunkin jäsenmaan kohdalta.

» http://www.physio-europe.org/index.php?action=42

Tietoa ulkomaille töihin hakeutumisesta myös työ- ja elinkeinotoimistojen sivulta:

» http://www.mol.fi/mol/fi/00_tyonhakijat/02_tyonhaku_ulkomailta/index.jsp

Suomalaisella fysioterapeuttitutkinnolla voi työskennellä Pohjoismaissa, sillä näiden välillä on tehty mm. opetusalaa ja terveydenhuoltoa koskevia sopimuksia. Ennen työskentelyn aloittamista tulee selvittää yksityiskohtaiset vaatimukset mm. rekisteröitymisestä kansallisiin rekistereihin.

» www.valvira.fi