Yrittäjänä

Fysioterapeutin tutkinnon suorittaneilla ja Sosiaali- ja terveysalan valvontavirasto Valviran (www.valvira.fi) laillistamilla fysioterapeuteilla on ammatinharjoittamisoikeus ja myös oikeus toimia yrittäjänä. Fysioterapeuttiopiskelija ei voi lain mukaan toimia fysioterapeuttiyrittäjänä.

Fysioterapiapalveluja voi tuottaa itsenäisenä ammatinharjoittajana tai aluehallintoviraston luvalla (www.avi.fi) toimivana palvelujen tuottajana. Fysioterapiapalveluista maksetaan sairausvakuutuslain mukaista Kela –korvausta, jos potilaalla on fysioterapiaan lääkärin lähete. Fysioterapiaa korvataan myös mm. työterveyshuoltolain ja kuntoutuslakien perusteella (www.kela.fi).

Kirjautumalla sivustollemme omalla jäsennumerollasi, löydät aloittavien yrittäjien tietopaketista tärkeimmät linkit sekä eväitä yritystoiminnan kehittämiseen. Luvanvaraisina palveluntuottajina toimivat yrittäjät saavat liiton kautta lakisääteisen potilasasiamiespalvelun (www.potilasvakuutuskeskus.fi).

Työttömyyden varalta yrittäjän kannattaa liittyä yrittäjien työttömyyskassaan, joita Suomessa on kaksi:

» AYT-kassa (www.ayt.fi)
» SYT-kassa (www.syt.fi)