Sähköinen lehti (avautuu vain jäsenille)

kansi4-14

Väitös: Ikääntyvien ja iäkkäiden henkilöiden luunmurtumat Tulosta

maarit_piirtolaMurtumat ovat iäkkäillä henkilöillä yleisiä ja niillä on vakavia seurauksia sekä yksilölle että yhteiskunnalle. Liedon iäkkäät -tutkimuksessa joka neljäs 65 vuotta täyttänyt henkilö sai 12 vuoden seurannassa vähintään yhden luunmurtuman. Murtumista valtaosa (77 %) sattui naisille, mutta lonkka- ja olkavarren murtumien yhteys ennenaikaisen kuoleman vaaraan oli erityisen suuri miehillä.

TtM Maarit Piirtolan väitöstutkimus osoitti myös, että alakehon murtumat lisäävät itsenäisesti ongelmia liikkumiskyvyssä ja päivittäisistä toiminnoista selviytymisessä jopa kahdeksan vuoden seurannan aikana. Myös yläkehon murtumat vaikeuttavat päivittäisistä perustoiminnoista selviytymistä.

Vapaa-ajan fyysisessä harjoittelun on tärkeää, sillä sen vähäisyys ennustaa itsenäisesti sekä ennenaikaista toimintakyvyn heikkenemistä että kuolemaa.

Murtumien vaaratekijät liittyvät iäkkäillä henkilöillä sekä kaatumisiin että luun haurastumiseen liittyviin tekijöihin, ja niissä näyttää olevan eroja miesten ja naisten välillä. Naisilla luunmurtumia ennustavat käden heikko puristusvoima ja normaali tai alhainen kehon painoindeksi sekä miehillä depressiiviset oireet. Piirtolan tutkimuksessa erityisen hauraan luun indikaattorina käytettiin nikamamurtumia, jotka ennustivat itsenäisesti tulevia luunmurtumia sekä miehillä että naisilla.

Murtumien ilmaantuvuudesta, vaaratekijöistä ja seurauksista on olemassa vain vähän edustaviin väestöaineistoihin perustuvia kohorttitutkimuksia, joissa sekä miehiä että naisia on seurattu pitkään.

Liedon Iäkkäät -tutkimuksessa tarkasteltiin murtumien ilmaantuvuutta, vaaratekijöitä ja murtumien yhteyttä ennenaikaisen toimintakyvyn heikkenemisen ja kuoleman vaaraan 65 vuotta täyttäneillä lietolaisilla henkilöillä. Kahdentoista vuoden seurantatutkimukseen osallistui 92 % koko kunnan ikääntyvistä asukkaista; 1177 henkilöä (482 miestä ja 695 naista), joista 616 henkilöä kuului toimintakyvyn muutosta kuvaavaan kahdeksan vuoden seurantaan. Liedon Iäkkäät -murtumatutkimus on tutkimuksen kattavuuden ja aineiston laajuuden vuoksi maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen.

Maarit Piirtolan tutkimus osoittaa, että iäkkäiden kaatumisten ja murtumien ehkäisyä sekä murtumapotilaiden hoitoa ja kuntoutusta tulee Suomessa tehostaa. Tutkimuksen tuloksia voidaan erinomaisesti soveltaa erityisessä luunmurtumien varassa olevien iäkkäiden henkilöiden seulontaan, murtumien ennaltaehkäisyyn sekä murtumapotilaiden hoitoon ja kuntoutukseen.

Tiistaina 14. kesäkuuta 2011 kello 12 esitettiin Turun yliopistossa (Mikron auditorio, Kiinamyllynkatu 13) julkisesti tarkastettavaksi terveystieteiden maisteri Tanja Maarit Piirtolan väitöskirja "Fractures in older people - incidence, predictors and consequences" (Ikääntyvien ja iäkkäiden henkilöiden luunmurtumat - ilmaantuvuus, ennustavat tekijät ja seuraukset). Virallisena vastaväittäjänä toimi professori Jaakko Valvanne Tampereen yliopistosta ja kustoksena professori Sirkka-Liisa Kivelä.

TtM Maarit Piirtola on syntynyt 1967 Porissa ja kirjoittanut ylioppilaaksi vuonna 1986 Kuopion Musiikkilukiosta. Hän on valmistunut fysioterapeutiksi vuonna 1990 Jyväskylän Terveydenhoito-oppilaitoksesta ja terveystieteiden maisteriksi 2002 Jyväskylän yliopistosta. Hän toimii tutkijana UKK-instituutissa ja Turun yliopiston yleislääketieteen oppiaineessa. Väitös kuuluu kliinisen lääketieteen alaan.

Väitöskirjan myynti:

Turun yliopiston kirjasto http://kirjasto.utu.fi/julkaisupalvelut/, Sähköpostiosoite on suojattu roskapostiohjelmia vastaan, Javascript-tuen tulee olla päällä nähdäksesi osoitteen

Väitös on julkaistu Turun yliopiston sähköisessä julkaisuarkistossa:
https://www.doria.fi/handle/10024/69682

Viimeksi päivitetty 15.06.2011 14:20
 
 

 

KIRJAUDU TÄSTÄ jäsensivuilleEnsimmäisellä käyttökerralla sekä tunnus että salasana on oma jäsennumerosi.