nimikkeisto

Päivitetty Fysioterapianimikkeistö on juuri ilmestynyt ja ladattavissa maksutta Kuntaliiton verkkokaupasta.

Fysioterapianimikkeistö on tarkoitettu fysioterapeuttien palvelujen dokumentoinnin ja sähköisen potilaskertomuksen rakenteisen kirjaamisen työvälineeksi. Se yhtenäistää fysioterapian käsitteiden käyttöä ja termistöä.

Nimikkeistöä käytetään myös fysioterapeuttien palvelujen ja työn tilastoinnissa, palvelujen tuotteistamisessa sekä fysioterapeutin ammattiin orientoitumisessa. Lisäksi se toimii palvelujen tilaajien ja yhteistyökumppaneiden tietolähteenä. Nimikkeistö on tarkoitettu julkisen ja yksityisen sektorin sekä järjestöjen käyttöön.

» Lataa nimikkeistö täältä

Kuva verkkosivulla text0 FysTer 500x285

Nyt kannattaa olla ammattiliiton jäsen! Suomen Fysioterapeuttien jäsenenä saat Danske Bankilta huippuedullisen asuntolainan ja etuja päivittäisasiointiin.

Helmikuun lisäetu Akavan jäsenliitoille! Kilpailuta nykyinen lainasopimuksesi Danske Bankissa helmikuun loppuun mennessä.  Saat aina nykyistä asuntolainan marginaaliasi matalamman tarjouksen. *

» Tutustu kaikkiin Danske Bankin jäsenetuihin tästä

* Tarjous koskee Danske Bankiin siirrettäviä asuntolainoja ja edellyttää positiivisen luottopäätöksen saamista. Tarjottu hinta ei voi alittaa voimassaolevia lainamarginaalin minimihintoja.

Ensimmäinen kansainvälinen kongressi syöpätauteihin erikoistuneille fysioterapeuteille järjestetään 5. kesäkuuta 2018 Amsterdamissa, Hollannissa. Kongressissa jaetaan tutkittua tietoa ja parhaita käytäntöjä, keskustellaan fysioterapian asemasta sekä sen merkityksestä syöpätautien hoidossa. Kongressin tavoitteena on ottaa ensimmäisiä askeleita kansainväliseen yhteistyöhön.  

Lisätietoja: https://www.npi.nl/congressen/icpto-june-5-2018/welcome

Kunta-alan työehtosopimuksen eli KVTES:in  voimassaolo päättyy 31.1.2018. Neuvotteluja uudesta työehtosopimuksesta käydään juuri nyt tiiviiseen tahtiin. Työehtosopimusneuvotteluissa sovitaan kunta-alalla työskentelevien eli mm. fysioterapeuttien palkkatasosta, lomista ja muista työsuhteen ehdoista.   

Työehtosopimusneuvottelut käydään työnantajan ja työntekijöiden edustajien välillä. Kunta-alan palkansaajia neuvotteluissa edustaa kolme neuvottelujärjestöä JUKO, JAU ja KoHo. Fysioterapeutteja ja muita akavalaisia korkeakoulutettuja asiantuntijoita kuten puheterapeutteja, toimintaterapeutteja ja psykologeja neuvotteluissa edustaan JUKO. JAU edustaa palvelualaa ja KoHo pääasiallisesti lähi- ja sairaanhoitajia. 

Lue lisää...