Suomen Fysioterapeutit käynnisti sepelvaltimotautipotilaan avo- ja laitoskuntoutussuosituksen laatimisen toukokuun lopussa. Suositusta valmistellaan moniammatillisessa työryhmässä, jossa on mukana fysioterapeuttien lisäksi kardiologi ja hoitotyön edustaja. Suosituksen tutkimusten laadulliseen arviointiin osallistuvat myös kolme opiskelijaa Satakunnan ja Arcadan ammattikorkeakouluista. Uudella suosituksen laadintamallilla pyritään tiivistämään liiton yhteistyötä ammattikorkeakoulun, työelämän ja  tutkijoiden kanssa. Sepelvaltimotautipotilaan kuntoutussuositus on osa Suomen Fysioterapeuttien Hyvä Fysioterapiakäytäntö -hanketta.

Kela kokeilee palvelusetelimenettelyä vaikeavammaisten avokuntoutuksessa. Yksilöllistä perusmuotoista avofysioterapiaa pilotoidaan palvelusetelimenettelyllä Etelä-Pohjanmaan ja Päijät-Hämeen vakuutuspiireissä vuosina 2011–2014. Palvelusetelin hinnan määrittämiseen liittyen Kela on julkaissut tietopyynnön Etelä-Pohjanmaan ja Päijät-Hämeen vakuutuspiirien alueilla toimiville vaikeavammaisten perusmuotoisen yksilöfysioterapian palveluntuottajille.

» Lisätiedot palvelusetelikokeilusta jäsensivuiltamme tästä >>
» Kelan tietopyyntö tässä>>

TULE-sairauksien varhainen toteaminen ja tehokas hoito edistävät potilaiden jatkamista työelämässä mahdollisimman pitkään. Kesäkuun alussa ilmestyneen suomenkielisen raportin työterveyshuolto on avainroolissa, kun mietitään, miten työntekijä voi pärjätä työssä sairaudesta huolimatta. Työkunnossa-hanke on osa 24 maassa toteutettavaa ”Fit for Work” - ohjelmaa, jossa tarkastellaan TULE-sairauksien vaikutuksia yksilön työkykyyn sekä työvoimaan ja talouteen yleensä. Nyt suomeksi julkaistu raportti pohjautuu mittavaan tutkimusanalyysiin ja maamme johtavien asiantuntijoiden haastatteluihin.

Lue raportista lisää tästä >>