Sote-uudistuksen tavoitteet ovat väestön ja yhteiskunnan kannalta oleellisia sekä kannatettavia. Kyseenalaista on, tukeeko valinnanvapaus uudistuksen tavoitteita. Suomen Fysioterapeutit ry:n puheenjohtaja Tiina Mäkinen korostaa, että soten mahdollinen pirstaloituminen ei ole kenenkään etu.

Potilaan palvelu-, hoito- ja kuntoutusketjuun on tulossa paljon uusia rajapintoja, joiden pitäisi toimia saumattomasti yhteen yli ammatti- ja organisaatiorajojen. Sote-uudistuksessa pitäisi myös varmistaa palvelujen yhdenvertaisuus ja valinnanvapaus esimerkiksi paljon palveluja tarvitsevien, moniongelmaisten potilaiden ja heikommassa asemassa olevien kansalaisten keskuudessa.

Lue lisää...

Fotolia 79711908 M apurahaedit

Fysioterapian kehittämisrahaston apurahat ovat haettavissa 31.3.2017 mennessä. Apurahoja jaetaan ensisijaisesti fysioterapian hyvien käytäntöjen tutkimiseen ja kehittämiseen sekä kansainvälisissä kongresseissa pidettäviin suullisiin/posteriesityksiin. Apuraha voidaan myöntää ensisijaisesti liiton varsinaisille jäsenille ja varsinaisista jäsenistä koostuville tutkimus- tai hanketyöryhmille. Myös moniammatilliset työryhmät voivat hakea apurahaa, kunhan vähintään puolet ryhmään kuuluvista on liiton varsinaisia jäseniä.

» Lue lisää täältä

kuntoutuskouluilla

Suomen Fysioterapeutit, Toimintaterapeuttiliitto, Puheterapeuttiliitto ja Psykologiliitto järjestävät maksuttoman tilaisuuden kuntoutuksen ja koulun arjen välisistä käytännöistä tiistaina 4.4.2017 klo 13-17 Akava-talon Valopihalla Helsingissä.

Tilaisuuden tavoitteena on tukea lapsen ja nuoren kehitystä ja kasvua kouluympäristössä monialaisesti. Tilaisuudessa nostetaan esille kouluympäristössä työskentelevien jäsenten arkea, esitellään hyvin toimivia malleja sekä kehitetään yhteistoimintaa. Osallistava keskustelutilaisuus, jossa sovitaan yhteistyökäytännöistä.

» Ilmoittautuminen: www.suomenfysioterapeutit.fi/yhteistyofoorumi

» Taustatietokysely terapeuttien ja koulujen välisestä yhteistyöstä: www.suomenfysioterapeutit.fi/koulukysely (voit vastata, vaikka et osallistuisikaan 4.4. tilaisuuteen)