dokumentointikoulutus 550px

Digitalisaatio on osa fysioterapeuttien ja toimintaterapeuttien työtä, ja sen merkitys korostuu yhteiskunnallisissa muutoksissa. Tiedätkö, miten nimikkeistöt palvelevat kirjaamisessa ja miten kehität digitaalista dokumentointiasi? Suomen Fysioterapeuttien ja Toimintaterapeuttiliiton yhteistyössä järjestämästä koulutuksesta saat tietoa, miten valmistaudut sähköiseen kirjaamiseen ja minkälaisia muutoksia kirjaamiseen liittyy järjestelmien ja toimintaympäristön muutosten osalta. Ajankohtaista asiaa rakenteisesta kirjaamisesta ja päivitetyistä fysio- ja toimintaterapianimikkeistöstä ja sen soveltamisesta käytännön työssä.  

Torstaina 18.1.2017 kello 9.00-16.00 Akavatalolla Helsingissä.
Mahdollisuus osallistua myös etäyhteydellä!

» Lue lisää ja ilmoittaudu tästä

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen odotetaan kaventavan väestön terveys- ja hyvinvointieroja sekä hillitsevän palveluiden kustannuksien kasvua 3 miljardilla eurolla vuoteen 2029 mennessä.  Valinnanvapauslain tavoitteena on sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden mahdollisuus valita palveluntuottaja, parantaa palvelujen saatavuutta ja laatua sekä kustannusvaikuttavuutta.

Lausuntokierroksella olevalla valinnanvapauslailla ei Suomen Fysioterapeuttien mukaan voida kaventaa väestön terveys- ja hyvinvointieroja eikä parantaa palvelujen yhdenvertaista saatavuutta, koska maakuntia on liian paljon ja koska palvelujärjestelmät saattavat muodostua hyvinkin erilaisiksi. Järjestelmä on liian monimutkainen, jolloin tavoite väestön terveys- ja hyvinvointierojen kaventamisesta ei toteudu.

Lue lisää...

KA TIEDOTTAATerveyspalvelualan Unioni irtisanoi 15.12.2017 Yksityisen terveyspalvelualan työehtosopimuksen. Unionin seuraava neuvottelu työnantajaa edustavan Hyvinvointialan liitto HALI ry:n kanssa on 10.1.2018.

Tavoitteita ovat mm. ostovoiman turvaavat palkankorotukset, osa-aikaisten työsuhdeturvan ja henkilöstön edustajien aseman parantaminen sekä työhyvinvointia lisäävät muutokset.

Sote-muutokseen liittyvän valinnanvapauslain luonnoksen lausuntokierros alkoi marraskuussa 2017. Aikaa lausunnon antamiseen on joulukuun puoliväliin saakka. Suomen Fysioterapeutit ottaa kantaa muutokseen osana Akavan ja Kuntoutusalan asiantuntijoiden lausuntoja sekä omassa lausunnossaan.

Lakiluonnoksen perusteluissa on nostettu esille fysioterapeutin suoravastaanotto myös tulevan sote-palvelujärjestelmän osana. Tämä vastaa liiton jo pitkään edistämiä linjauksia. Lakiluonnoksessa on haasteita, koska palvelujärjestelmän liiallinen pirstaleisuus monituottajamallin takia voi vaarantaa integraatiota.

Lue lisää...