Suomen Fysioterapeuttien edustajisto hyväksyi kokouksessaan 25. marraskuuta 2017 Suomen Psykofyysisen Fysioterapian yhdistys, Psyfy, ry:n yhteisöjäseneksi. Ennen tätä Psyfy on toiminut liiton erikoisalayhdistyksenä. Nyt jäsen voi jatkossa muodostaa jäsenyyden liittoon myös Psyfy:n kautta.

Suomen Fysioterapeutteihin voi kuulua joko jonkin yhteisöjäsenyhdistyksen kautta tai suoraan henkilöjäsenenä, ilman yhdistysjäsenyyttä. Halutessaan jäsen voi kuulua useampaankin yhteisöjäsenyhdistykseen tai erikoisalayhdistykseen, mutta varsinainen Suomen Fysioterapeuttien jäsenyys muodostuu aina vain yhden väylän kautta.

Liiton jäsenetuihin valinta ei vaikuta, vaan ne määräytyvät jäsenlajin perusteella. Yhdistysten jäsenenä voit osallistua myös niiden itsenäisesti järjestämään toimintaan, kuten paikalliset tai erikoisalakohtaiset koulutukset. Samalla olet vaikuttamassa siihen, kuinka suuren edustajamäärän kyseinen yhdistys saa liiton edustajistossa.

Oppimisen ja työskentelyn mallit muuttuvat jatkuvasti. Se edellyttää sopeutumista ja uusiutumista. Terveydenhuollon ammattilaisen ja asiantuntijan toimiminen uudistuvassa sosiaali- ja terveydenhuollon kentässä - kuntoutuksen osa-alueella - edellyttää oman osaamisen näkyväksi tekemistä ja tiedon päivittämistä.

Ammatillinen osaaminen on perusedellytys ammatissa toimimiselle ja jatkuva ammatillinen kehittyminen kuuluu fysioterapeutin oikeuksiin sekä velvollisuuksiin. Kehittyminen edellyttää osaamisen tunnistamista ja arviointia sekä osaamisen vertailua tulevaisuuden tarpeisiin.

Lue lisää...

Fysioterapeutin asiantuntijuus tunnistetaan nykyistä paremmin. Kuntoutusuudistus vahvistaa kuntoutuksen asemaa nostaen asiakkaan kuntoutuksen keskipisteeseen. Tämä näkyy erityisesti kotikuntoutukseen ja työterveyshuoltoon liittyvissä Kuntoutuskomitean ehdotuksissa.

Lääkinnällisen ja sosiaalisen kuntoutuksen järjestämisvastuu ja rahoitus siirtyvät komitean ehdotuksen mukaan Kelalta maakuntiin. Suomen Fysioterapeutit ry:n edustajisto kantaa huolta siitä, että kuntoutujat jäävät ilman kuntoutuspalveluita ennen maakuntien järjestäytymistä. Ennen järjestämisvastuun mahdollista siirtoa on ratkaistava isoja kysymyksiä, kuten sote-uudistus, monikanavarahoitus, muutoksenhaku ja asiakasmaksu.

Lue lisää...

uraopas

Oppimisen ja työskentelyn mallit muuttuvat jatkuvasti. Se edellyttää sopeutumista ja uusiutumista. Terveydenhuollon ammattilaisen ja asiantuntijan toimiminen sosiaali- ja terveydenhuollon kentässä - kuntoutuksessa - edellyttää oman osaamisen näkyväksi tekemistä ja tiedon päivittämistä.

Suomen Fysioterapeuttien ja Fysi ry:n yhteistyössä laatima opas kannustaa oppimaan uutta ja tunnistamaan aiemmin opittu sekä hyödyntämään sitä omassa työssä, urasuunnitelman laatimisessa ja jatkokoulutusten valinnassa. Tavoitteena on tukea jäsenten ammatillista kehittymistä ja kannustaa oman työuran suunnitteluun. Julkaisun tarkoituksena on edistää oman osaamisen näkyväksi tekemistä ja antaa suuntaviivoja uran eri vaiheisiin. 

pdf Lataa opas tästä (vaatii kirjautumisen jäsennumerolla) (935 KB)