IMG 4900 500px

Kuntoutuksen uudistamiskomitea on luovuttanut raporttinsa perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikolle sekä sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilalle juuri äsken. Raporttia on työstetty reilu vuosi komitean puheenjohtaja Kari Välimäen johdolla.

− Komitean tavoitteena on ollut selkiyttää kuntoutusta, jota tällä hetkellä määrittää 30 eri lakia. Samoin tavoitteinamme on ollut nostaa itse kuntoutujan rooli esiin ja nopeuttaa kuntoutukseen pääsyä. Huomiomme on kiinnitetty kuntoutuksen osaamiseen. Nykyjärjestelmässä on paljon toimivia osia ja haasteita, joita olemme yhteensovittaneet, kertoi Kari Välimäki raportin luovutustilaisuudessa.

− Komitean raportissa on paljon hyviä yksittäisiä ehdotuksia. Fysioterapeutin asiantuntijuus on nykyistä paremmin tunnistettu ja se näkyy mm. työterveyshuoltoon ja kotikuntoutuksen liittyvissä ehdotuksissa. Huolestuttavaa on se, miten ehdotetut muutokset turvataan käytännössä. Tulevien maakuntien vastuulle siirtyy paljon uusia tehtäviä eikä kuntoutukseen käytettäviä rahoja korvamerkitä. Emme saa joutua tilanteeseen, jossa asiakkaiden eriarvoisuus kuntoutuksen pääsyssä tai sen korvattavuudessa lisääntyy, toteaa Suomen Fysioterapeuttien puheenjohtaja Tiina Mäkinen.

Myös Suomen Fysioterapeutit on osallistunut aktiivisesti ja tiiviisti uudistamistyöhön kommentointien ja lausuntojen sekä kuulemistilaisuuksien kautta. Raportin ollessa nyt kommentointikierroksella, kokoamme jäsenistön näkemyksiä Kuntoutuksen uudistamiskomitean ehdotuksista erillisen kyselyn kautta. Seuraile postiasi!

» Lataa raportti kokonaisuudessaan tästä
» STM:n tiedote raportin julkistamisesta

Tartuntatautilaki uudistuu maaliskuussa 2018. Laki velvoittaa työnantajan valvomaan, että riskiryhmien kanssa työskentelevä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunta ei saa jatkossa tehdä töitä ilman pakollisia rokotteita.  

Laki ei ole vielä voimassa, joten tässä vaiheessa työtä voi vielä tehdä ilman lain tarkoittamaa rokotussuojaa. Työnantajalla ei ole myöskään vielä velvollisuutta eikä oikeutta vaatia työntekijältä rokotussuojaa. Uusi tartuntatautilaki velvoittaa kaikki hallinnon tasot varautumaan aiempaa paremmin poikkeukselliseen epidemiaan, kuten pandemiaan. 

Lain voimaan tultuakaan työntekijällä ei ole velvollisuutta ottaa rokotuksia. Työnantajalla on kuitenkin velvollisuus varmistua, että tietyissä tehtävissä työskentelevillä on riittävä rokotussuoja.  

Lue lisää...

Kanta-palveluilla on yli 2,4 miljoonaa käyttäjää. Palveluista löytyy myös jo miljardi asiakirjaa. Järjestelmää kehitetään jatkuvasti ja sinne on tulossa uusia toimintoja, kuten ostopalveluvaltuutus ja sähköinen todistusten arkistointi.

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto avattaneen syyskuussa 2018. Sen pilotoinnit aloitetaan vaiheittain ensi vuonna. Suomi toimii ”Euroopan suunnannäyttäjänä” sillä vastaavaa järjestelmää ei ole muualla.

Kanta-palveluissa on julkisia ja yksityisiä liittyjiä. Fysioterapiayritykset ovat liittyneet aktiivisesti Kantaan, ja uusia liittymisiä tehdään koko ajan. Lue lisää Kanta-palveluista, edellyttää kirjautumista: https://www.suomenfysioterapeutit.fi/index.php/fysioterapeutti-yrittajana/kanta-palvelut

Uusi suurtapahtuma kokoaa fysioterapian ja kuntoutuksen ammattilaiset Helsingin Messukeskukseen 3. – 4. lokakuut 2018. Koulutuspäivillä on monipuolinen ja korkeatasoinen ohjelma. Luvassa on luentoja, työpajoja ja erilaisia mahdollisuuksia verkostoitumiseen. Koulutuspäivien yhteydessä olevilta messuilta saat käytännön työkaluja sekä ammattilaisten että heidän asiakkaidensa arkeen.

Pääpuhujina ovat mm. TtK, ft OMT Tiina Lahtinen-Suopanki ja digitaalisen viestinnän ja markkinoinnin valmentaja Jarkko Sjöman.

Tapahtuman teemat ovat: Vuorovaikutus, asiantuntijuus, kliininen käytäntö, vaikuttavuus ja etäkuntoutus.

Lue lisää...