24/06/2024

Emmi Aalkivi Terveyspalvelualan Unionin puheenjohtajaksi

Yksityisen terveyspalvelualan neuvottelujärjestö Terveyspalvelualan Unioni valitsi kesäkuisessa vuosikokouksessaan Suomen Fysioterapeuttien erityisasiantuntija Emmi Aalkiven uudeksi puheenjohtajakseen. Varapuheenjohtajaksi valittiin Heta Piirto Suomen Puheterapeuttiliitosta.

Yksityisen terveyspalvelualan työehdoista päästiin sopimukseen juuri kesän kynnyksellä, joten tulevan toimikauden aikana ei ole luvassa uutta neuvottelukierrosta. Sen sijaan työtä tehdään jatkuvan neuvottelun ja kehittämisen periaatteella, joka pitää sisällään muun muassa työryhmätyöskentelyä yhdessä työnantajaliitto HALI ry:n kanssa.

Terveyspalvelualan yleinen kehittäminen laajassa mittakaavassa tulee olemaan työskentelyssä keskeistä, Aalkivi kertoo.

Unioni edustaa useita terveydenhuollon ammattiryhmiä, joista osassa on vaikea työvoimapula. Näin ollen koko alan veto- ja pitovoiman kehittäminen on ensiarvoisen tärkeää, hän jatkaa.

Yksityisen sektorin tuottamien terveyspalveluiden määrä on viime vuosina kasvanut ripeästi. Tällä hetkellä sen piiriin kuuluu jo lähes neljännes sote-alan työntekijöistä ja toimihenkilöistä. Palveluntuottajien määrän kasvu on haastanut alan edunvalvontaa ja edellyttänyt uusia vaihtoehtoja järjestäytymiseen ja työehdoista sopimiseen.

Terveyspalvelualan Unioni neuvottelee Yksityisen terveyspalvelualan työehtosopimuksesta (TPTES) yhdessä työnantajia edustavan Hyvinvointiala HALI ry:n kanssa.

Uudistuva työelämä tarvitsee edunvalvontaa

Terveyspalvelualan Unioni on ammatillisesti laajin terveyspalvelualan neuvottelujärjestö. Se edustaa neuvotteluissa kaikkia kahdeksaa jäsenjärjestöään. Unionin jäsenliittojen jäsenet työskentelevät erilaisissa terveydenhuollon, kuntoutuksen, sosiaalialan asiantuntija- ja ammattitehtävissä sekä ravitsemuspalvelu-, puhtauspalvelu-, kiinteistönhoito- ja toimistotehtävissä.

Edunvalvonnallisina tavoitteina Unionilla on alalla työskentelevien palkkojen ja työehtojen parantaminen, työpaikkojen turvaaminen sekä edellytysten luominen uusille, työelämän uudistaminen ja työhyvinvoinnista huolehtiminen, henkilöstöryhmien välisen tasa-arvon vahvistaminen, ammatillisten jatko- ja täydennyskoulutusmahdollisuuksien turvaaminen sekä työpaikan yhteistoiminnan edistäminen ja luottamusmiestoiminnan vahvistaminen.

Suomen Fysioterapeutit kuuluu Terveyspalvelualan Unioniin Kuntoutusalan Asiantuntijat ry:n kautta. Muita jäsenliittoja ovat:

  • Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
  • Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty
  • Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia
  • Suomen Puheterapeuttiliitto
  • Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL
  • Suomen Työterveyshoitajaliitto STTHL
  • Akavan sairaanhoitajat ja TAJA