Liity jäseneksi
eAsiointi

Edunvalvonnan muodot

Monipuolista edunvalvontaa hyvillä viranomaissuhteilla

Suomen Fysioterapeutit hoitaa jäsenten edunvalvontaa monipuolisesti. Teemme esityksiä ja kannanottoja, annamme lausuntoja ja pidämme yhteyttä ammattialaa koskevia päätöksiä tekeviin viranomaisiin. Liitto osallistuu aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon.

Liitto toimii yhdistävänä tekijänä työelämän, koulutuksen ja tutkimuksen välillä. Fysioterapeuttien ja fysioterapian erikoisalojen määrän lisääntyminen sekä tutkimuksen vahva kehitys ovat tehneet jäsenkunnasta vuosi vuodelta heterogeenisemman. Tämä on vaikuttanut myös edunvalvonnan tarpeisiin ja ohjannut edunvalvonnan sisältöä laajemmaksi.

Liitto edistää jäsentensä etuja fysioterapeutin ammattiuran kaikissa vaiheissa opiskeluajoista lähtien. Vaikutamme mm. työhön, työolosuhteisiin, palkkaukseen, ammattiin, yrittäjyyteen ja koulutukseen liittyvissä asioissa.

Edunvalvonta on yhteistyötä!

Liitto valvoo etuja yhteistyössä jäsenyhdistystensä kanssa. Alueelliset yhdistykset toimivat alueellisina vaikuttajina ja valtakunnalliset erikoisalayhdistykset oman erikoisalansa edistäjinä sekä kehittäjinä.

Edunvalvontaa tehdään yhteistyössä, ota siis rohkeasti yhteyttä meihin. Liitto on jäseniään varten.

Edunvalvonnan viisi osa-aluetta:

  1. Yksilöedunvalvonta
  2. Kollektiiviedunvalvonta
  3. Yrittäjien edunvalvonta
  4. Ammatillinen ja koulutuksellinen edunvalvonta
  5. Yhteiskunnallinen ja kansainvälinen edunvalvonta sekä edustukset

Yksilöedunvalvonta

Yksilöllinen edunvalvonta kohdistuu henkilökohtaiseen työelämän tilanteeseen. Autamme sekä liiton toimistolta käsin että tarvittaessa juristin tai luottamusmiehen välityksellä.

Lue lisää

Kollektiiviedunvalvonta

Kollektiivisen edunvalvonnan muotoja ovat esimerkiksi työ- ja virkaehtosopimukset, paikalliset sopimukset sekä yhteiset toimintamallit ja käytännöt.

Lue lisää

Yrittäjien edunvalvonta

Yrittäjien edunvalvonta koostuu henkilökohtaisesta tuesta yrittäjyyden eri vaiheissa sekä fysioterapiayrittäjyyden toimintaedellytysten turvaamisesta.

Lue lisää

Ammatillinen- ja koulutuksellinen edunvalvonta

Liiton ammatillisen edunvalvonnan tavoitteena on lisätä fysioterapeuttien tekemän asiantuntijatyön tunnettuutta ja arvostusta yhteiskunnassa, eri yhteistyöverkostoissa ja jäsenten työpaikoilla.

Lue lisää

Yhteiskunnallinen ja kansainvälinen edunvalvonta

Suomen Fysioterapeuttien tavoitteena on näyttöön ja hyviin käytäntöihin perustuvan fysioterapian edistäminen väestön terveyshyödyn tuottamiseksi. Liitto vaikuttaa myös yhteiskunnalliseen ja työmarkkinapoliittiseen päätöksentekoon.

Lue lisää