Liity jäseneksi
eAsiointi

Ammatillinen- ja koulutuksellinen edunvalvonta

Liiton ammatillisen edunvalvonnan tavoitteena on lisätä fysioterapeuttien asiantuntijatyön tunnettuutta ja arvostusta yhteiskunnassa, eri yhteistyöverkostoissa ja jäsenten työpaikoilla. Ammatillinen edunvalvonta on vaikuttamista fysioterapeuttien päivittäiseen työhön ja työhyvinvointiin sekä työhön liittyviin ohjeisiin että suosituksiin. Liitto nostaa esille ja vaikuttaa ammattialaa koskeviin erityiskysymyksiin. Liiton tehtävänä on myös ammatti-identiteetin, kollegiaalisuuden, eettisen toiminnan sekä jatkuvan osaamisen kehittämisen edistäminen.

Liitto kehittää ammattialaa edistämällä näyttöön perustuvaa ja hyvien käytäntöjen mukaista fysioterapiaa. Liitto on julkaissut fysioterapiasuosituksia ja lukuisia muita raportteja sekä oppaita. Toimintaympäristön muutoksia tarkkailemalla ennakoidaan tulevaisuuden kehitystä ammattialalla.

Jäsenistön asiantuntijuutta hyödynnetään laajasti ammatillisen edunvalvonnan edistämiseksi. Liitto tekee yhteistyötä fysioterapian tutkijoiden, kouluttajien, esimiesten, kliinistä työtä tekevien ja kansainvälisten toimijoiden kanssa.

Koulutuksellinen edunvalvonta

Koulutuspolitiikan tavoitteena on laadukas ja muuttuviin työelämän tarpeisiin vastaava koulutus. Liitto osallistuu aktiivisesti ammatillisen koulutuksen ja siihen liittyvän lainsäädännön kehittämiseen yhdessä opiskelijoiden, ammattikorkeakoulujen, yliopistojen, opetus- ja terveysviranomaisten sekä työelämän edustajien kanssa.

Liitto tekee lausuntoja ja kannanottoja sekä vaikuttaa lainsäädäntöön fysioterapeuttien ja fysioterapiakoulutuksen näkökulmasta. Liitto vaikuttaa koulutuspolitiikkaan myös Akavan ja akavalaisten neuvottelujärjestöjen toimielimissä sekä osallistumalla kansainväliseen kehittämiseen että tietojen vaihtoon.