Liity jäseneksi
eAsiointi

Kollektiiviedunvalvonta

Kollektiivinen edunvalvonta kohdistuu suurempaan joukkoon fysioterapeutteja. Kollektiivisen edunvalvonnan muotoja ovat esimerkiksi työ- ja virkaehtosopimukset, paikalliset sopimukset sekä yhteiset toimintamallit että käytännöt. Myös ammattiin ja työelämään liittyvään lainsäädäntöön sekä sosiaali-, terveys-, koulutus- ja elinkeinopolitiikkaan vaikuttaminen on kollektiivista edunvalvontaa.

Suomen Fysioterapeuttien varsinaisena jäsenenä olet akavalaisen työmarkkinaedunvalvonnan piirissä. Neuvottelemme työelämään liittyvistä asioista Kuntoutusalan Asiantuntijoiden jäsenenä Akavan ja sen neuvottelujärjestöjen kautta.

Työehtosopimukset

Julkisella sektorilla sekä yliopistosektorilla vaikutamme sinua koskeviin työ- ja virkaehtosopimuksin osana Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestöä JUKO ry:tä. Työpaikalla on tukenasi JUKOn luottamusmies. Kaikki julkisella sektorilla työskentelevät ovat kattavasti työ- ja virkaehtosopimusten piirissä.

Yksityissektorilla vaikutamme Terveyspalvelualan Unionin kautta, joka on neuvotellut yksityiselle terveyspalvelualalle oman työehtosopimuksen Hyvinvointialan liiton kanssa. Terveyspalvelualan työehtosopimusta sovelletaan työnantajaliittoon kuuluvissa yrityksissä Unionin jäsenliittojen jäseninä oleviin työntekijöihin terveydenhuoltoalan yksityisissä toimipaikoissa.

» www.terveyspalvelualanunioni.fi

Terveyskylpylöissä, kuntoutuslaitoksissa, sairaaloissa sekä lääkäri- ja työterveysasemilla sekä niihin kuuluvissa laboratorio-, röntgen-, muiden lääketieteellisten tutkimuslaitosten ja fysikaalisten hoitolaitosten palveluksessa oleviin fysioterapeutteihin saatetaan lisäksi soveltaa alan yleissitovaa työehtosopimusta.

Tukea myös työehtosopimusten ulkopuolella

Fysioterapia-alalla ei ole kuitenkaan kaikkia työnantajia koskevaa työehtosopimusta. Jos työsuhteessasi ei noudateta mitään työehtosopimusta tai sovellettava sopimus on jonkin muuan alan sopimus, tukenasi ovat kehittämisasiantuntijamme ja juristi.

Vaikka työpaikalla ei noudatettaisi mitään työehtosopimusta, työntekijät voivat valita edustajakseen luottamusvaltuutetun, joka on apuna työpaikalla. Myös työsuojeluvaltuutetun puoleen kannattaa kääntyä erityisesti työsuojeluasioissa.