Liity jäseneksi
eAsiointi

Yhteiskunnallinen ja kansainvälinen edunvalvonta

Suomen Fysioterapeuttien tavoitteena on näyttöön ja hyviin käytäntöihin perustuvan fysioterapian edistäminen väestön terveyshyödyn tuottamiseksi. Tämän saavuttamiseksi liitto tekee lausuntoja ja kannanottoja sekä vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon juuri fysioterapeuttien ammatin ja fysioterapian vaikuttavuuden näkökulmasta.

Liitto vaikuttaa yhteiskunnalliseen ja työmarkkinapoliittiseen päätöksentekoon myös toimimalla Akavan ja akavalaisten neuvottelujärjestöjen toimielimissä.

Kansainvälinen edunvalvonta

Suomen Fysioterapeuteilla on pitkät perinteet kansainvälisestä edunvalvonnasta. Kansainvälisesti eri tasoilla edunvalvontaan kuuluu yhteistyö ja tietojenvaihto maailman muiden fysioterapeuttiliittojen kanssa, jolloin saamme ajantasaisen kuvan fysioterapian kehityssuunnista ja viimeisimmästä tutkimustiedosta. Kansainvälisistä verkostoista saatua tietoa hyödynnetään kansalliseen edunvalvontaan.

Liitto on Fysioterapeuttien maailmanjärjestön (World Confederation of Physical Therapists WCPT) perustajajäsen. WCPT huolehtii jäsenmaiden edustajana globaalista fysioterapeuttien edunvalvonnasta keskeisten sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvien kansainvälisten organisaatioiden kanssa (mm. YK ja WHO). Se kerää ja välittää tietoa jäsenmaille. WCPT:n alaisuudessa toimivat kansainväliset erikoisalayhdistykset, joihin kansallisilla erikoisalayhdistyksillä on mahdollisuus liittyä liiton jäseninä. Yrittäjien kannalta kansainvälistä edunvalvontaa hoitaa IPPTA, eli  fysioterapeuttien yrittäjäjärjestö, jonka jäsen liitto on.

Fysioterapeuttien maailmanjärjestön Euroopan aluejärjestön (ER-WCPT) jäsenenä liitto saa ajantasaista tietoa ja pystymme vaikuttamaan erityisesti Euroopan unionin valmistelemiin ammattialaamme liittyviin asioihin. Euroopan tasolla keskeisiä asioita ovat myös ammatilliset ja koulutukselliset asiat sekä erityisesti jäseniä kiinnostava toiseen maahan työskentelemään siirtymiseen liittyvät asiat ja neuvonta.

Pohjoismaiden fysioterapeuttiliittojen keskinäisellä yhteistyöllä on myös vahvat ja pitkät perinteet. Vuosittaisessa tapaamisessa valmistellaan yhdessä asioita ja nimityksiä kansainvälisten järjestöjen kokouksiin ja käsitellään pohjoismaiden välillä vallitsevia keskeisiä asioita sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä erityisesti fysioterapiassa. Aktiivista tietojenvaihtoa fysioterapian aseman edistämiseksi käydään jatkuvasti.