Liity jäseneksi
eAsiointi

Yrittäjien edunvalvonta

Yrittäjien edunvalvonta koostuu henkilökohtaisesta tuesta yrittäjyyden eri vaiheissa ja fysioterapiayrittäjyyden toimintaedellytysten turvaamisesta.

Liiton kehittämisasiantuntijoilta ja tarvittaessa juristeilta saat neuvoja sekä apua yrittäjyyden kaikissa vaiheissa. Liiton jäsenenä saat vastauksia kysymyksiisi, jotka voivat liittyä esimerkiksi yritystoiminnan perustamiseen, työntekijän palkkaukseen, sopimuksiin, kirjaamiseen, yritystoiminnan kehittämiseen, muihin yrittäjyyteen tai alaan liittyviin asioihin.

Liitto tuottaa fysioterapeuttiyrittäjille suunnattua tietoa sekä koulutusta yrittäjyyden tueksi. Fysioterapeuttiyrittäjä kohtaa usein tilanteita, joissa avustaminen edellyttää fysioterapeutin työn ja terveysalan yrittämisen syvällistä ymmärtämistä. Liitto on osoittanut erityisen tarpeellisuutensa tarjoamalla tukea ja neuvontaa näissä tilanteissa.

Toiminnan edistäminen muuttuvassa ympäristössä

Toimintaympäristön muuttuessa terveysalan yrittäjyyteen liittyvät vaatimukset lisääntyvät jatkuvasti. Liiton rooli yrittäjien edunvalvonnassa on yritystoiminnan tukemisen lisäksi ylläpitää ja edistää yrityksen tuotteen, fysioterapian, asemaa kuntoutuksen keskiössä. Liitto huolehtii, että fysioterapia huomioidaan yhteiskunnallisesti tärkeänä osana terveydenhuoltopalveluita ja keskeisenä osana kuntoutusta.

Liitto tekee yhteistyötä viranomaistahojen kanssa vaikuttaakseen fysioterapeuttiyrittäjien kilpailutusten edellytyksiin. Pienten fysioterapiayritysten tuottama laadukas palvelu ja erityisosaaminen on turvattava sote- ja maakuntauudistuksessakin. Kilpailuneutraliteetti eli julkisen ja yksityisen elinkeinotoiminnan tasapuoliset toimintaedellytkset on turvattava.

Kuntoutusalan Asiantuntijoiden ja Akava-yhteisön kautta Suomen Fysioterapeuteilla on laaja verkosto yrittäjäedunvalvonnan edistämiseen. AKY – Akavalaiset yrittäjät ry on korkeakoulutettujen yrittäjäjärjestö, jonka kautta liito edistää yrittäjyyteen liittyviä asioita ja nostaa sote-yrittäjyyden haasteita laajempaan tietoisuuteen. Akavan elinkeinopoliittisessa työryhmässä tartutaan yrittäjyyden asioihin laajemmasta yhteiskunnallisesta ja kansainvälisestä näkökulmasta.

» www.akateemisetyrittajat.fi