eAsiointi

Koronavirus – ohjeita fysioterapeuteille

Arvoisat kollegat,

Elämme hyvin poikkeuksellista aikaa. Kysymyksiä on enemmän kuin vastauksia. Tilanne koskettaa viimeistään nyt jokaista kansalaista. Tilanteen erityisestä poikkeavuudesta kertoo se, että valmiuslaki on ollut edellisen kerran käytössä sotiemme aikaan. Nyt vihollinen on toisenlainen, eikä ole selvää, millaiset puolustuskeinot ovat parhaimmat.

Onneksi Suomesta löytyy asiantuntijuutta ja valmiuksia selviytyä poikkeavistakin oloista. Meidän tulee luottaa valtionhallinnon päätöksiin ja asiantuntijoiden antamiin ohjeistuksiin. Muualla maailmassa puolustaudutaan samaa vihollista vastaan. Yhteinen rintama on suuri.

Koska olemme terveydenhuollon ammattilaisia, poikkeustilanne koskettaa meitä aivan erityisellä tavalla. Osa meistä on jo nyt niin sanotulla eturintamalla, osa meistä voidaan ohjata sinne myöhemmin. Valmiuslain nojalla jokainen meistä voidaan määrätä toisaalle töihin tai jokaisen nykyisiä työtehtäviä voidaan muuttaa. Viranomaisilla on valta toimia poikkeavalla tavalla, kun se on välttämätöntä väestön suojaamiseksi ja kriisin torjumiseksi.

On selvää, että tilanne herättää suurta huolta. Huolta omasta ja läheisten hyvinvoinnista, arkiasioiden sujuvuudesta, mutta myös asiakkaiden pärjäämisestä. Lähes jokaista perhettä tilanne koskettaa myös taloudellisesti. Erityisesti yrittäjillä tilanne on vaikea.

Valtionhallinto on luvannut antaa tukensa myös taloudellisesti, jotta selviäisimme tästä tilanteesta mahdollisimman hyvin. Vielä tässä vaiheessa on epäselvää, miten nuo tuet tullaan kohdistamaan. Teemme koko ajan työtä, jotta meitä koskevat linjaukset ja päätökset muun muassa tukien osalta olisivat parhaat mahdolliset.

Mielestäni kuntoutusta tai fysioterapiaa ei tässä vaiheessa tule ajaa alas. Meillä on paljon potilaita, joille kuntoutus on välttämätöntä. Esimerkiksi lapsia, jotka eivät voi odottaa tilanteen normalisoitumista, tai aikuisia, joita ei voida pitää työkykyisinä ilman kuntoutusta. Yksityisen ja kolmannen sektorin palveluiden avulla pystytään pitämään monta vaikeavammaista kotihoidon piirissä kuntoutuksen avulla. On selvää, että sairaaloiden resurssit tulee kohdistaa erityisesti kiireelliseen hoitoon. Jos kuntoutus yksioikoisesti vedetään alas, tulee se kuormittamaan entisestään sairaaloita ja terveyskeskuksia. Kelan 17.3. tekemä linjaus läsnäkuntoutuksen keskeyttämisestä ei tue mielestäni tätä ajatusta mitenkään. Jatkamme viestin välittämistä päättäville tahoille ja teemme muiden organisaatioiden kanssa yhteistyötä.

Liittoon tulee paljon yhteydenottoja. Vastaamme jokaiselle, mutta toivon malttia. Muistakaa myös, että me emme ole viranomaisia, eikä meillä ole mahdollisuutta päättää esimerkiksi maksettavista korvauksista tai tehdä linjauksia potilasryhmien hoidoista. Me teemme yhteistyötä muun muassa viranomaistahojen kanssa, jotta mahdollisimman hyvään ratkaisuun päästään näissä erityisissä olosuhteissa.

Kokoamme uutta ohjeistusta sitä mukaa, kun lisätietoa ja linjauksia saadaan. Löydät ohjeistukset tämän sivun alasivuilta

Voimia jokaiselle,

Tiina Mäkinen
puheenjohtaja
Suomen Fysioterapeutit

 

Miten asiakkaita tulisi ohjeistaa?

Terveydenhuoltoalan ammattilaisten tulee rauhoitella asiakkaita. Fysioterapiapalveluita on mahdollista käyttää valtionhallinnon ja terveysviranomaisten ohjeet sekä palvelun tarjoajien omat linjaukset huomioiden. Ohjeistukset karanteenista, hyvästä hygieniasta sekä oireettomuudesta tulee huomioida.

Mistä voi saada lisätietoa ?

Valtioneuvosto tarjoaa yleisneuvontaa koronaviruksesta numerossa 0295 535 535  arkipäivisin klo 8-21 ja lauantaisin klo 9-15. Puhelinneuvonnan lisäksi neuvontaa saa myös tekstiviestillä numerossa 050 902 0163.

Tilanne muuttuu jatkuvasti. Valtionhallinto ohjaa toimintaa. Ajankohtaisen tiedon löydät valtioneuvoston sivuilta: https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta

Hyödyllistä tietoa muilta järjestöiltä

» Suomen Yrittäjien ohjeet koronavirustilanteessa

» Elinkeinoelämän Keskusliiton ohjeet koronavirustilanteessa

 

Koronavirus ja fysioterapia / webinaari yrittäjille

(päivitetty 25.3.2020)  Järjestimme webinaarin sekä yrittäjille että palkansaajille 23.3.2020. Täältä löydät linkin tallenteelle sekä koosteen osanottajien esittämistä kysymyksistä.

Lue lisää

Koronavirus ja fysioterapia / webinaari palkansaajille

(päivitetty 25.3.2020) Järjestimme webinaarin sekä yrittäjille että palkansaajille 23.3.2020. Täältä löydät linkin tallenteelle sekä koosteen osanottajien esittämistä kysymyksistä.

Lue lisää

Hygienia ja aseptiikka

(päivitetty 25.3.2020)

Lue lisää

Tulkintoja valtioneuvoston linjauksiin

Lue lisää

Tietoja ja ohjeita lomautuksista

(päivitetty 25.3.2020)

Lue lisää

Tietoa työttömyysturvasta lomautusten aikana

Lue lisää

Etäteknologian käyttöönotto fysioterapiassa - ohjeistus fysioterapeuteille

Lue lisää

Opiskeluun liittyviä kysymyksiä

Lue lisää