eAsiointi

Tietoa työttömyysturvasta lomautusten aikana

Lomautustilanteessa työntekijöiden taloudellista tilannetta turvataan työttömyyspäivärahalla. Suurin osa Suomen Fysioterapeuttien varsinaisista palkansaajajäsenistä kuuluu Terveydenhuoltoalan työttömyyskassaan, jonka kautta on mahdollista saada ansiopäivärahaa. Rinnakkaisjäsenillä tätä etuutta ei ole kauttamme.

Täysin automaattisesti kassajäsenyys ei kuitenkaan muodostu, vaan sen aktivoiminen vaatii jäsenen oman suostumuksen. Asiaa kysytään esimerkiksi jäsenhakemuslomakkeella, kun liityt liittoon. Lisäksi tulee huomioida, että jäsenmaksujen täytyy olla ajantasalla, jotta kassan jäsenyys on voimassa.

Tarkista työttömyyskassan jäsenyytesi eAsioinnista

Mikäli olet epävarma kassan jäsenyydestäsi, voit helposti tarkistaa asian eAsioinnista:

  1. Kirjaudu palveluun osoitteessa https://easiointi.yap.fi/fysioterapeutit.
  2. Valitse pääsivulta kohta ”Jäsentiedot”. Löydät työttömyyskassaan liittyviä tietoja kohdista ”Jäsenyydet” (työttömyyskassaan liittymispäivä) ja ”Lisätiedot” (liittymispäivä ja kassan jäsennumero).
  3. Tarvittaessa voit olla yhteydessä liiton toimistoon p. 0207 199 590, toimisto@suomenfysioterapeutit.fi. Koska koronavirusepidemia on ruuhkauttanut jäsenpalvelumme, suosittelemme ensisijaisesti selvittämään asian omatoimisesti verkkopalvelun kautta.

Kassajäsenyys on mahdollista tarkistaa myös suoraan työttömyyskassan verkkopalvelusta https://wkassa.tehytk.fi. Kassan sivuille kirjaudutaan pankkitunnuksilla. Sekaannusten välttämiseksi tässä vaihtoehdossa on hyvä huomioida, että et näe kassan sivuilta omista tiedoistasi maksamiasi työttömyyskassan jäsenmaksuja, koska ne ovat sisältyneet Suomen Fysioterapeuttien jäsenmaksuusi. Jos olet hoitanut jäsenmaksusi liittoon asianmukaisesti, ja ne näkyvät eAsioinnissa, voit luottaa siihen, että olemme tilittäneet työttömyyskassalle heille kuuluvan osuuden ja kassan jäsenyytesi on kunnossa.

Ansiopäivärahan saamisen edellytykset ja vaihtoehdot

Ansiopäivärahaan on oikeutettu, kun työssäoloehto täyttyy. Päivärahan suuruus riippuu työntekijän palkasta ja on laskettavissa työttömyyskassan verkkosivuilla. Jos ei ole työttömyyskassan jäsen tai ollut työssä riittävän kauan, voit hakea peruspäivärahaa Kelasta. Karanteeniin joutuneen tai tartuntatautiin sairastuneen työntekijän toimeentulon turvaa Kelan tartuntatautipäiväraha.

Kela voi maksaa tartuntatautipäivärahaa, kun työntekijä on määrätty viranomaisen toimesta olemaan poissa työstään, eristettynä tai karanteenissa jonkin tartuntataudin, esimerkiksi koronaviruksen, leviämisen estämiseksi. Alle 16-vuotiaan huoltajalla on oikeus tartuntatautipäivärahaan, jos lapsi on määrätty karanteeniin ja huoltaja ei siksi voi tehdä työtä.

Työttömyyspäivärahan edellytyksenä on lomautus, tai joissain tilanteissa lomautusta vastaava tilanne. Mikäli työnteko estyy esim. työnantajan sulkiessa tilapäisesti koko toimipisteen/yksikön tartuntatautiepidemian vuoksi, on työnantajalla velvollisuus maksaa normaali palkka 14 päivän ajalta. Jos työnteko on tämänkin jälkeen estynyt samasta syystä, kyseessä voi joissain tilanteissa olla lomautukseen rinnastettava syy. Tällöin Työttömyyskassa suosittelee työntekijöitä ilmoittautumaan TE-toimistoon työnhakijaksi ja hakemaan työttömyyskassalta työttömyyspäivärahaa. TE-toimisto antaa kassaa sitovan lausunnon lomautukseen rinnastettavasta syystä. Työttömyyskassa tutkii tapauskohtaisesti, täyttyvätkö työttömyysturvalain edellytykset päivärahan maksamiselle.

Lue lisää: https://www.tehytk.fi/fi/tyottomyys/paivarahan-saamisen-ehdot