Liity jäseneksi
eAsiointi

Kysymyksiä tartuntatauti­laista

Perustietoa tartuntatautilain 48 a § vaatimuksista, eli tautisuojasta koronavirustautia vastaan sosiaali- ja terveydenhuollossa, löydät tästä blogista. Lue myös aiempi blogi aiheesta ajalta ennen tartuntatautilain muutosta. 

Onko sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten pakko ottaa rokote koronavirusta vastaan?

Ei ole. Rokotteen ottaminen on vapaaehtoista. Riskiryhmien parissa työskenteleviltä edellytetään kuitenkin tautisuojaa koronavirusta vastaan. Ilman tautisuojaa ei voi työskennellä 1.2.2022 voimaan tulleen lakimuutoksen vuoksi, ellei kyseessä ole erityinen syy.  

Vaaditaanko tautisuojaa kaikkeen asiakastyöhön?

Ei. Tautisuoja vaaditaan riskiryhmiin kuuluvien asiakkaiden kanssa fyysisessä lähikontaktissa tapahtuvassa työssä. Lisäksi tautisuoja vaaditaan, jos fyysisessä lähikontaktissa ollaan sellaisen kollegan kanssa, joka kohtaa työssään riskiryhmiin kuuluvia asiakkaita.

Vaaditaanko tautisuojaa myös opiskelijoilta?

Kyllä. Työnantajalla on oikeus tarkistaa tautisuojan olemassaolo myös työyksiköissä työskenteleviltä opiskelijoilta. 

Koskeeko vaade tautisuojasta myös yksityistä sektoria?

Kyllä. Vaatimus koskee yksityistä ja julkista terveydenhuoltoa sekä järjestöjen tuottamia terveydenhuollon palveluita, käytännössä siis kaikkia riskiryhmien parissa työskenteleviä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia.

Mitä erityisellä syyllä tarkoitetaan?

Työntekijää, jolla ei ole tautisuojaa, saa käyttää vain tilanteessa, jossa muuta henkilökuntaa ei ole käytettävissä ja potilasturvallisuus olisi vaarassa. Fysioterapiassa tämän ehdon soveltaminen voi olla vaikeaa. Toinen erityinen syy on sellaisen henkilön käyttäminen, jolla ei ole täyttä rokotesarjaa, mutta hän on kuitenkin ottanut 1. rokotteen ja rokoteaikataulusta johtuen 2. rokotteen ottaminen ei ole vielä ajankohtaista. 

Ketkä asiakkaat kuuluvat riskiryhmiin?

THL on listannut riskiryhmiin kuuluvia asiakasryhmiä, mutta listaus ei ole täydellinen. Laissa viitataan listaukseen esimerkkinä. Riskiryhmään kuuluminen arvioidaan tarvittaessa yksilöllisesti lääketieteellisin perustein asiakkaan terveydentilan perusteella. 

Kuka tekee arvion siitä, kuuluuko asiakas riskiryhmään vai ei?

Lakiesitys ei ole tämän osalta selkeä. Lääketieteellisen arvion voi lähtökohtaisesti tehdä vain lääkäri ja asiakkaan terveystietoja ei ole oikeutta tarkastella ilman hoito- tai terapiasuhdetta. Käytännössä arvio riskiryhmiin kuulumisesta joudutaan tekemään kuitenkin sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä laajempina linjauksina, koska yksikön on varmistuttava siitä, että tartuntatautilakia noudatetaan.  

Työnantajani on arvioinut kaikkien asiakkaiden kuuluvan riskiryhmään, vaikka kaikki eivät ole THL:n listauksessa riskiryhmiin kuuluvia. Onko asialle mitään tehtävissä?

Laki ei ole tämän osalta selkeä. Työnantaja kantaa vastuun asiakkaiden suojaamisesta, joten on ymmärrettävää, että myös linjauksen asiasta tekee työnantaja. Työnantajan linjausta ja sen seurauksia on todennäköisesti vaikea lähteä riitauttamaan. Asiasta kannattaa pyrkiä keskustelemaan työnantajan kanssa. 

Mitä tarkoitetaan korvaavalla työllä?

Jos työntekijän tautisuojasta ei ole varmuutta, hän ei voi työskennellä riskiryhmien parissa. Tällöin työnantajan on etsittävä henkilölle muuta työtä. Muun työn tulee olla ensisijaisesti koulutusta ja osaamista vastaavaa työtä, esimerkiksi asiakastyötä riskiryhmiin kuulumattomien asiakkaiden parissa. Jos tämänkaltaista työtä ei ole tarjolla, voidaan tarjota käytännössä mitä tahansa muuta työtä. Muun työn tarjoamisen velvoite on laaja eikä työnantajan tule sivuuttaa sitä kevyesti. 

Mitä jos muuta työtä ei ole?

Jos muuta työtä ei ole, henkilön työskentely on estynyt puuttuvan tautisuojan vuoksi, joka katsotaan olevan työntekijästä johtuva syy. Työntekijä ei tällöin ole työnantajan käytettävissä ja jää pois työstä. Oikeutta palkkaan ei tältä ajalta ole.  

Onko työstä pois jääminen lomautus? 

Ei. Kyseessä on työnteon estyminen työntekijästä johtuvasta syystä, joka ei ole hyväksyttävä syy lomautukselle. Työntekijöitä, joiden tautisuojaa ei voida osoittaa, ei voida tällä perusteella lomauttaa. 

Onko työstä pois jäännin jälkeen oikeus työttömyysturvaan?

Ei. Työttömyyskassojen maksamaan ansiosidonnaiseen päivärahaan tai Kelan maksamaan työttömyyspäivärahaan ei ole oikeutta. Kyseessä on tartuntatautilain linjaus, ei Työttömyyskassojen tai Kelan linjaus. Toimeentulotukeen on oikeus, jos sen kriteerit muilta osin täyttyvät. 

Voinko työskennellä muualla, jos joudun jäämään pois työstä?

Kyllä. Työskentely esimerkiksi toisessa työyksikössä ei-riskiryhmään-kuuluvien parissa on mahdollista samalla tavalla kuin se olisi ilman koronaviruksen aiheuttamaa poikkeustilannetta (esimerkiksi sivutoiminen työskentely toisella työnantajalla tai yrittäjänä). Jos työsopimuksessasi on kilpalukieltolauseke tai vaatimus sivutoimiluvasta, keskustele asasta työnantajan kanssa. Jos työnantaja kieltää muualla työskentely, pyydä tästä kirjalliset perustelut ja ole yhteydessä liittoon, autamme asian selvittelyssä.

Voidaanko minut irtisanoa?

Ei. Työnantaja ei voi irtisanoa työntekijää, jolla on puutteellinen tautisuoja tai jonka tautisuojan olemassaoloa ei voida varmistaa. 

Jos irtisanoudun työstäni itse, asetetaanko minulle työttömyysturvan karenssi?

Todennäköisesti kyllä, päätöksen tekee te-toimisto. Karenssin pituus on hyvin todennäköisesti 90 päivää. 

Työskentelen ammatinharjoittajana, voidaanko minulta vaatia todistusta tautisuojasta?

Kyllä, jos työskentelet riskiryhmien parissa jonkin toisen yrityksen tiloissa. Tartuntatautilain 48 a § velvoittaa kaikkia itsenäisesti ammattiaan harjoittavia sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia, jotka työskentelevät riskiryhmien parissa. Sosiaali- ja terveydenhuollon yksikön tulee varmistaa tautisuojan olemassaolo myös yksikön tiloissa, yksikön hoitovastuulla olevien asiakkaiden kotona tai muilla tavoin fyysisessä lähikontaktissa työskentelevien (joko vuokrasopimuksella tai ammatinharjoittaja- tai alihankintasopimuksella) itsenäisten ammatinharjoittajien tautisuojan olemassaolo.  

Toimin ammatinharjoittajana. Onko minun pakko luovuttaa terveystietojani sopimuskumppanilleni?

Ei. Tautisuoja tulee kuitenkin pystyä osoittamaan yhdessä sovittavalla tavalla. Terveystietoja ei ole pakko luovuttaa, mutta palvelun tilaaja voi muuttaa sopimuksia siten, että tautisuoja on edellytys työskentelyn jatkamiselle ja tällöin tietojen luovuttamiselta on vaikea välttyä. Selvitämme parhaillaan palvelun tilaajan oikeutta säilyttää näitä terveystietoja. 

Minulla on fysioterapiayritys ja alivuokralaisia. Miten varmistan, että kaikilla tiloissani toimivilla on tautisuoja?

Asiasta tulee sopia vuokralaisten kanssa. Sinulla on vastuu tilojen käyttäjistä ja oikeus selvittää tautisuojan olemassaolo. Käytännöistä kannattaa sopia kirjallisesti, esimerkiksi päivittämällä vuokrasopimukseen ehdoksi tartuntatautilain mukainen tautisuoja ja tapa sen osoittamiseksi, esimerkiksi koronapassin näyttäminen tai muu yhdessä sovittava tapa. 

Voinko irtisanoa vuokralaisen tai alihankkijana toimivan ammatinharjoittajan, jonka tautisuojaa en pysty varmistamaan? 

Kyllä, sopimuksenne irtisanomisehtojen puitteissa. Irtisanomisesta kannattaa pyrkiä sopimaan yhteisymmärryksessä. 

En pysty ottamaan rokotteita terveydellisten syiden vuoksi. Miten voin jatkaa työskentelyä?

Tarvitset lääkärintodistuksen näistä terveydellisistä syistä. Todistuksen saatuasi voit jatkaa työskentelyä osoittamalla työnantajalle todistuksella enintään 72 tuntia ennen työvuoroon saapumista tehdystä covid-19-testin negatiivisesta tuloksesta. Työskentelyn aikana henkilösuojainten ja muiden varotoimien huolellinen käyttö on keskeistä. 

Kuka maksaa toistuvat testit edellä mainitussa tilanteessa?

Testien tulee olla työntekijälle maksuttomia, jos perusteena on rokottamattomuus terveydellisestä syystä. Selvitä testausmahdollisuus oman alueesi terveyskeskuksesta tai työterveyshuollosta. 

Olen sairastanut koronan, voinko jatkaa työskentelyä ilman että otan rokotteen?

Kyllä, jos olet sairastanut koronavirustaudin alle 6 kk sitten ja sinulla on todistus laboratoriovarmistetusta koronavirustaudista (kotitesti ei riitä).  

Minulla ei ole tautisuojaa ja olen sen vuoksi poissa työstä työnantajan määräyksestä. Jos sairastun, onko minulla oikeus sairausajan palkkaan?

Ei ole.  

Minulla ei ole tautisuojaa ja olen sen vuoksi poissa työstä työnantajan määräyksestä. Jos sairastun koronavirustautiin, onko minulla oikeus palata töihin, kun olen terve?

Kyllä. Sairastettu koronavirustauti antaa tautisuojan 6 kk ajaksi ja tämän ajan voit työskennellä normaalisti. 

 

 

Kysymyksiä tartuntatauti­laista

Juho Korpi

kehittämisasiantuntija
(yhteiskunnalliset ja ammatilliset asiat)

p. 0400 166 506
juho.korpi@suomenfysioterapeutit.fi
KorpiJuho

» Lähetä suojattu sähköposti
(muista lisätä viestiin puhelinnumerosi, saat siihen turvapostin salasana)