Liity jäseneksi
eAsiointi

Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus

(Lisätty 13.5.2020)

K: Koska kasvokkain tapahtuvaa kuntoutusta saa jatkaa vapaasti? 

V: Kasvokkain tapahtuva terapia on jo nyt mahdollista toteuttaa kasvokkain, jos tästä sovitaan palveluntuottajan ja asiakkaan kanssa. 1.6. alkaen kasvokkain tapahtuva kuntoutus on mahdollista kaikissa kuntoutuspalveluissa (Kela 11.5.). Palveluntuottaja arvioi ja ilmoittaa asiakkaalle, milloin kasvokkain tapahtuvaa kuntoutusta voidaan jatkaa. Asiakas arvioi itse kasvokkaiseen kuntoutukseen osallistumisen. Jos palveluntuottaja ei toteuta kuntoutuspalvelua epidemiasta johtuen ja asiakas haluaa jatkaa kuntoutusta välittömästi, asiakas voi valita uuden palveluntuottajan. 

K: Voiko etäkuntoutusta edelleen jatkaa? 

V: Reaaliaikaista etäkuntoutusta voidaan jataka niissä palveluissa, joissa se on mahdollista. Etäkuntoutusta käytetään, kun asiakas ja palveluntuottaja yhdessä katsovat, että kuntoutus on parempi toteuttaa etänä. 

K: Millaisia erityshuomioita kuntoutuksen toteuttamiseen vielä liittyy? 

V: Palveluntuottajan tulee huomioida kuntoutuksen toteutuksessa Suomen hallituksen linjaamat kokoontumisrajoitukset ja viranomaisten ohjeet riskiryhmistä, tehostetusta hygieniasta, turvaetäisyyksistä ja muusta tarpeellisesta suojautumisesta. 

K: Voidaanko kuntoutuspäätöstä jatkaa, jos kuntoutuksia jää toteutumatta? 

V: Jos asiakkaan kuntoutusta ei ehditä toteuttaa voimassa olevan kuntoutuspäätöksen aikana asiakas, palveluntuottaja tai terveydenhuolto voi ottaa Kelaan yhteyttä kuntoutuspäätöksen voimassaolon pidentämiseksi. 

K: Onko palveluntuottajan pakko käynnistää kuntoutustoiminta 1.6.?  

V: Palveluntuottajan tulee ilmoittaa Kelaan, jos kuntoutuspalvelut eivät käynnisty 1.6.2020 tai tieto keskeytyksestä poikkeaa aiemmin ilmoitetusta.  

K: Koska kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseja tai moniammatillista yksilökuntoutusta voidaan alkaa toteuttaa? 

V: Kursseja ja moniammatillista yksilökuntoutusta voi alkaa toteuttaa kasvokkain 1.6.2020 alkaen. Toteutus ei voi tapahtua etäkuntoutuksena. Palveluntuottajan tulee huomioida toteutuksessa riskiryhmiä koskevat suositukset ja arvioida edellytykset ryhmämuotoisen kuntoutuksen toteutukselle. Tarvittaessa kurssien toteutusta tulee siirtää.  

Lisätietoa Kelan tiedotteessa. 

 

Tutustu näihin:

» Kelan tiedote
» Kelan kuntoutuspalvelujen usein kysytyt kysymykset

K: Saako Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaiden kanssa toteuttaa ns. läsnäterapiaa?

V: Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöterapioita on mahdollista toteuttaa myös kasvokkain. Kela suosittaa, että vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöterapiat järjestetään etäkuntoutuksena, jos etäkuntoutus sopii asiakkaalle ja terapeutille. Ratsastus- ja allasterapiaa ei voi toteuttaa etäkuntoutuksena.

K: Voiko lasten kanssa toteuttaa etäkuntoutusta?

V: Jos asiakas on lapsi, on arvioitava lapsen kehitystaso huomioiden, milloin lapsen vanhemman tai muun turvallisen aikuisen pitää olla läsnä.  Mikäli lapsen kuntoutuksessa tarvitaan aikuisen läsnäoloa, ei kuntoutusta tule toteuttaa ilman aikuisen läsnäoloa.

K: Voidaanko yksilöterapioihin liittyvän ohjaus-, arki- ja Hojks -käynnit toteuttaa etäyhteyden välityksellä?

V: Kyllä, asianmukaisesti suojattua etäyhteyttä käyttäen.

K: Voidaanko kuntoutuspäätöstä jatkaa, jos kuntoutus viivästyy tai harvenee koronavirustilanteen vuoksi?

V: Tarvittaessa asiakkaan kuntoutuspäätöstä voidaan jatkaa enintään 6 kuukaudella kuntoutussuunnitelman mukaisesti.  Asiakas, palveluntuottaja tai terveydenhuolto voi ottaa myöhemmin yhteyttä Kelaan kuntoutuspäätöksen voimassaolon pidentämiseksi.

K: Aloitan etäkuntoutuksen Kelan asiakkaan kanssa, tuleeko minun ilmoittaa asiasta Kelalle?

V: Etäkuntoutuksen käytöstä ei tarvitse erikseen ilmoittaa Kelaan.

K: Tuleeko etäkuntoutuksessa käytettävä teknologia ja ohjelmisto hyväksyttää Kelalla, tai saako sieltä apua esim. ohjelmistojen valintaan?

V: Kela ei voi arvioida sovellusten tai yhteyksien soveltuvuutta etäkuntoutuksen toteuttamiseen, vaan etäkuntoutusta tarjoavan palveluntuottajan on ratkaistava itsenäisesti kuntoutuksen järjestäminen etäyhteydellä. Palveluntuottajia kehotetaan varmistamaan yhteyden tai sovelluksen järjestävältä yritykseltä, että sen tarjoama palvelu täyttää Valviran ohjeen mukaiset edellytykset tietosuojan, -turvan ja asiakastietojen käsittelyn osalta.

K: Asiakas haluaisi terapian toteutuvan läsnäkuntoutuksena, tuleeko palveluntuottajan suostua tähän?

V: Koronavirusepidemian aikana palveluntuottajalla ei ole velvollisuutta järjestää kuntoutusta kasvokkain. Jos palveluntuottaja ei toteuta kuntoutuspalvelua epidemian aikana, asiakas voi valita toisen palveluntuottajan.

K: Voiko asiakas kieltäytyä läsnäkuntoutuksesta nykyisessä poikkeustilanteessa?

V: Asiakkaalla ei ole velvollisuutta osallistua kasvokkain tapahtuvaan kuntoutukseen.

K: Voidaanko ryhmämuotoinen kuntoutus muuttaa yksilökuntoutukseksi?

V: Ei.

K: Voiko allasterapian korvata yksilöfysioterapialla?

V: Ei.

K: Joustaako Kela EA-pätevyyksissä, koska koulutuksia ei pystytä nyt käymään?

V: Kela joustaa EA-pätevyyden voimassaolossa tässä koronaviruksesta aiheutuneessa tilanteessa. EA-pätevyydet voi päivittää, kun tilanne on normalisoitunut ja ensiapukoulutukset ovat taas mahdollisia.