Liity jäseneksi
eAsiointi

Koronavirus ja fysioterapia / webinaari yrittäjille

Linkki yrittäjien webinaarin tallenteelle:
https://attendee.gotowebinar.com/recording/914734706449468167

 

Osanottajien esittämien kysymysten pohjalta koottua tietoa ja vastauksia:

K: Mitä jos ei varsinaisesti lomauteta, mutta asiakasmäärät hiipuvat ja yhtenä päivä huomaat, että ei ole töitä?

V: Kyseessä voi tällöin olla lomautukseen rinnastettava tilanne. Ilmoittaudu TE-toimistoon työnhakijaksi ja hae päivärahaa työttömyyskassalta, vaikka et ole varsinaisesti lomautettuna. TE-toimisto antaa kassaa sitovan lausunnon lomautukseen rinnastettavasta syystä. Työttömyyskassa tutkii tapauskohtaisesti, täyttyvätkö työttömyysturvalain edellytyksen päivärahan maksamiselle. Lisätietoa saat työttömyyskassan sivuilta.

K: Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asukas asuu laitoksessa, jonne fysioterapeuttia ei päästetä: onko talon oma henkilökunta velvollinen auttamaan asiakasta teknisissä asioissa, kun etätekuntoutusta pitäisi järjestää?

V: STM:n linjaus asiasta 20.3.: “Erityisenä torjuntatoimenpiteenä kuntia kehotetaan ohjeistamaan alueensa ympärivuorokautisen hoidon yksikköjen johtajat asettamaan yksiköihin vierailukiellon. Vierailukiellolla tulee kieltää kaikki muut kuin välttämättömät vierailut sosiaalija terveydenhuollon yksiköissä (sairaaloissa, hoitolaitoksissa ja asumispalveluyksiköissä). Tapauskohtaisesti arvioiden voidaan sallia kriittisesti sairaiden ja lasten tai saattohoidossa olevien oireettomien läheisten vierailu, sekä puolison tai tukihenkilön vierailu synnytysosastolla. Kielto tulee voimaan heti ja on ensi vaiheessa voimassa 13.4.2020 saakka.

Suomen Fysioterapeuttien tulkinta: Terveydenhuollon ammattihenkilöiden hoitokäyntejä ei rinnasteta kiellettyihin vierailuihin. Hallituksen linjausten mukaan ”Kielletään ulkopuolisten vierailut hoitolaitoksissa, terveydenhuollon yksiköissä ja sairaaloissa pois lukien tapauskohtaisesti arvioiden kriittisesti sairaiden ja lasten oireettomat läheiset, saattohoidossa olevien läheiset sekä puoliso tai tukihenkilö synnytysosastolla”. Tämä kielto on siten sanamuotonsa perusteella mitä ilmeisimmin kohdennettu muille kuin potilaan hoitoon osallistuville terveydenhuollon ammattihenkilöille.

Olemme pyytäneet STM:ltä tarkempaa linjausta asiaan.

K: Mitkä ovat tämän hetken tiedon varassa olevat ”riittävät varotoimet” fysioterapiassa?

V: Tartuntoja ehkäistään samalla tavoin kuin muitakin hengitystieinfektioiden aiheuttajia eli noudattamalla huolellista käsi- ja yskimishygieniaa. Suojahanskojen käyttö ei korvaa hyvää käsihygieniaa! Oleellista on välttää kasvojen alueen koskettelua. Koronavirukset eivät säily ilmassa, eivätkä päiväkausia pinnoilla vaihtelevissa lämpötiloissa. Tavaroiden välityksellä tapahtuvia tartuntoja ei ole todettu (Työterveyslaitos 23.3.2020). Normaalit siivousaineet tehoavat koronavirukseen. Vaihda pyyhkeet usein ja suosi käsienpesun jälkeen paperia.

Luettavaa:

K: Tarvitaanko hengityssuojaimia?

V: Yksiselitteistä vastausta ei ole. Jos asiakas on altistunut tai altistumista epäillään, ei vastaanotolla tapahtuvaa fysioterapiaa suositella. Seuraa näissä tilanteissa THL:n ohjeita. Muissa tapauksissa käytä tilannekohtaista harkintaa. Kirurginen suu-nenäsuojus suojaa asiakasta ammattilaisen uloshengitysilman epäpuhtauksilta. Se ei suojaa ammattilaista ilmateitse tarttuvilta taudeilta. Suojain saattaa suojata ammattilaista koronavirukselta, koska ihmiselle on luontaista koskettaa usein (26krt/h) kädellä kasvoja. Suojain estää suoran ihokosketuksen. Työterveyslaitos ei suosittele suojainten käyttöä väestölle.  Suojain on hyödyllinen, jos asiakas yskii paljon.

Lue työterveyslaitoksen sivuilta tietoa hengityssuojaimista.

K: Onko tietoa siitä mikä ovat ammatinharjoittajan työttömyysturva?

V: Valtioneuvoston 20.3.2020 päätöksen mukaan kaikki yrittäjät yritysmuodosta riippumatta (ml. yksinyrittäjät ja freelancerit) saavat oikeuden työttömyyspäivärahaan. Tarkemmasta toteutuksesta odotetaan tietoa tällä viikolla.