Liity jäseneksi
eAsiointi

Lomautuksen muistilistat työnantajalle ja työntekijälle

Muistilista työnantajalle 

Näin hoidat lomautuksen työsopimuslain mukaisesti tilanteessa, jossa edellytykset tarjota työtä ovat heikentyneet, esimerkiksi vähentyneiden asiakaskäyntien vuoksi. Lisää ohjeita löydät esimerkiksi työsuojeluhallinnon verkkosivuilta. 

 • Kokonaan poissa työstä vai lyhennetty työaika?
  Mieti, keskeytätkö työnteon kokonaan vai lyhennätkö työntekijän säännöllistä työaikaa siinä määrin, kuin se lomauttamisen kannalta on välttämätöntä.
 • Anna ennakkoselvitys
  Työnantajan on käytettävissään olevien tietojen perusteella esitettävä työntekijälle ennakkoselvitys lomautuksen perusteista sekä sen arvioidusta laajuudesta, toteuttamistavasta, alkamisajankohdasta ja kestosta. Jos lomautus kohdistuu useaan työntekijään, selvitys voidaan antaa työntekijöiden edustajalle tai työntekijöille yhteisesti. Selvitys on esitettävä viipymättä lomautuksen tarpeen tultua työnantajan tietoon.
 • Anna henkilöstölle mahdollisuus tulla kuulluksi
  Selvityksen antamisen jälkeen, ennen lomautusilmoitusta, työnantajan on varattava työntekijöille tai heidän edustajalleen tilaisuus tulla kuulluksi annetusta selvityksestä.
 • Anna lomautusilmoitus
  Työnantajan on ilmoitettava lomauttamisesta työntekijälle henkilökohtaisesti viimeistään 14 päivää ennen lomautuksen alkamista (ks. poikkeuslaki 1.4. alk. alla!). Jos ilmoitusta ei voida toimittaa henkilökohtaisesti, sen saa toimittaa kirjeitse tai sähköisesti samaa ilmoitusaikaa noudattaen. Ilmoituksessa on mainittava lomautuksen peruste, sen alkamisaika ja kesto tai arvioitu kesto. Lomautusilmoituksen ja –todistuksen laatimisessa voi käyttää apuna työsujeluhallinnon lomaketta Lomautusilmoitus ja -todistus (HUOM! 1.4.2020 alkaen voimaan astuneen määräaikaisen lakimuutoksen nojalla riittävä ilmoitusaika on aiemman 14 päivän sijaan 5 päivää. Samalla myös määräaikaisen työntekijän lomauttaminen mahdollistui. Poikkeuslaki on voimassa 30.6.2020 saakka. Uusia säännöksiä ei noudateta takautuvasti, eli tämä koskee ainoastaan 1.4. alkaen tapahtuneita lomautuksia. Tämänkin jälkeen työnantajaa sitovassa työehtosopimuksessa voi kuitenkin olla laista poikkeavia lomautusilmoitusaikoja. Työehtosopimuksen määräystä on noudatettava lain sijaan.) 
 • Laadi pyydettäessä todistus lomautuksesta 
 • Muista sopia työhön paluusta lomautuksen jälkeen
  Lomautettu voi palata työhön heti lomautustarpeen päättyessä, jos se sopii molemmille osapuolille. Muista sopia asiasta työntekijöiden kanssa.
 • Sovi muista asioista työntekijöiden kanssa
  Sovi työterveyshuollon palveluiden ja muiden mahdollisten työsuhde-etujen käytöstä lomautuksen aikana.

 

Muistilista työntekijälle 

Toimi näin, jos sinut lomautetaan: 

 • Ymmärrätkö, miksi lomautus tapahtuu?
  Varmista, että ymmärrät ja olet saanut tietoosi lomautuksen perustelut
 • Varmista, että sinulla on tarvittavat dokumentit
  Tarvitset päivärahahakemuksen liitteeksi palkkatodistuksen (vähintään 26 palkalliselta työviikolta (6 kk), joiden aikana töitä on ollut vähintään 18 tuntia/viikko), lomautusilmoituksen, työsopimuksen, ja palkkalaskelman (jos olet saanut palkkaa lomautuskuukauden aikana). Varmista että saat kaikki tarvittavat dokumentit työnantajalta. 
 • Ilmoittaudu työnhakijaksi
  Ilmoittaudu työnhakijaksi TE-toimistoon viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänä. Ilmoittautumisen voit tehdä sähköisesti oma asiointipalvelussa. 
 • Hae päivärahaa työttömyyskassasta
  Voit hakea päivärahaa, kun olet ollut lomautettuna vähintään kaksi viikkoa (alle kahden viikon lomautuksissa lähetä hakemus heti kun lomautus on päättynyt). Päivärahan maksussa huomioidaan omavastuuaika (väh. 5 vrk). Lue lisää omavastuuajasta ja karensseista työttömyyskassan sivuilta. Olet oikeutettu lomautuspäiviltä täyteen päivärahaan, jos sinut on lomautettu kokoaikaisesti (vähintään kalenteriviikoksi kerrallaan) tai lyhennetylle työviikolle (1 – 4 täyttä työpäivää / viikko). Sinulle voidaan maksaa soviteltua päivärahaa, jos sinut on lomautettu lyhennetylle työpäivälle (kaikki työpäivät vajaita) tai ns. sekalomautukselle (1 – 4 vajaata työpäivää / viikko + täysiä työpäiviä ja/tai täysiä lomautuspäiviä). Lue lisää työttömyyskassan sivuilta. 
 • Saanko käyttää lomautusaikana työterveyspalveluita?
  Työterveyspalveluiden käytöstä tulee sopia työnantajan kanssa.
 • Kertyykö lomautusajalta vuosilomaa?
  Lomautusajalta kertyy vuosilomaa. Loman pituutta määrättäessä lasketaan työssäolopäivien veroiset päivät lomautusajalta 30 työpäivää kerrallaan.
 • Saanko tehdä lomautusaikana muuta työtä?
  Lomautusaikana saa tehdä muuta työtä. Kilpailevaa yritystoimintaa ei saa perustaa eikä kertoa työnantajan liike- ja ammattisalaisuuksia.