Liity jäseneksi
eAsiointi

Väliaikaisen lainsäädännön vaikutukset lomautuksiin

Kysymyksiä liittyen lomautusilmoitusaikaan, joka lyheni tilapäisesti 5 vuorokauteen aiemmasta 14 vuorokaudesta.

K: Mitä jos lomautus on tehty ennen väliaikaisen lain voimaantuloa lyhyemmällä lomautusilmoitusajalla? Onko työnantaja velvollinen maksamaan palkan 14 vuorokaudelta, vaikka lomautusilmoituksessa lukee 5 vuorokautta?  

V: Ennen tilapäisen lakimuutoksen voimaantuloa tehdyissä lomautuksissa noudatetaan 14 vrk ilmoitusaikaa, jollei työnantajaa velvoittava työehtosopimus poikkeuksellisesti mahdollista lyhyempää lomautusilmoitusaikaa, tai jollei lyhyemmästä ole sovittu lomautuksen yhteydessä. 

Jäsenellä on oikeus vaatia palkkaa puuttuvalta ajalta, jos lomautusilmoitusaika on ollut liian lyhyt. Tilanteet tulee tällöin selvittää tapauskohtaisesti. 

K: Väliaikainen laki on tullut voimaan kesken pidemmän lomautusilmoitusajan? Voiko ilmoitusajan lyhentää lain voimaantulosta lähtien? Esimerkki: lomautusilmoitus on annettu 25.3. 14 vuorokauden lomautusajalla, ja uusi laki tuli voimaan 1.4.  

V: Jos lomautusilmoitusaika on ollut kesken lain tullessa voimaan, työnantaja voi takautuvasti lyhentää lomautusilmoitusaikaa vähintään viiteen päivään ilmoittamalla siitä työntekijälle vähintään päivää ennen lomautuksen antamista. Esimerkissä lomautusilmoitus on annettu 25.3. Työnantaja on siten voinut ilmoittaa 1.4., että lomautus alkaakin 2.4.