Liity jäseneksi
eAsiointi

Yrittäjien väliaikainen työttömyysturva

K: Työskentelen yrittäjänä ja tuloni ovat vähentyneet koronavirusepidemian vuoksi. Voinko saada työttömyyskorvausta, vaikka en kuulu työttömyyskassaan? 

V: Yrittäjille on myönnetty väliaikainen oikeus työttömyysturvaan 7.4.-30.6.2020 väliselle ajalle. Etuutta voi saada takautuvasti 16.3.2020 alkaen. Yrittäjälle voidaan maksaa työmarkkinatukea, jos toinen seuraavista ehdoista täyttyy: 

1) Päätoiminen työskentely yrityksessä on päättynyt

2) Yrittäjätulo on epidemian vuoksi vähemmän kuin 1 089,67 e/kk. 

Yritystoimintaa ei tarvitse lopettaa työmarkkinatuen saamiseksi.

K: Miten edellytysten täyttyminen todetaan? 

V: Päätoimisen työskentelyn päättyminen todetaan ensisijaisesti oman ilmoituksesi perusteella. TE-toimistolle tulee antaa selvitys yrityksen toimialasta ja siitä, miten vakava tartuntatauti sekä siitä johtuvat rajoitukset ja suositukset ovat aiheuttaneet päätoimisen työskentelyn päättymisen. Vaihtoehtoisesti sinun tulee antaa TE-toimistolle selvitys yritystoiminnasta saatavasta tulosta, ja tulon vähentymisen tulee johtua vakavasta tartuntataudista. 

K: Miten työttömyysturvaa haetaan? 

V: Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi TE-palveluihin, jos päätoiminen työskentelysi yrityksessä on päättynyt tai yrittäjätulosi ovat pienentyneet. TE-toimisto antaa Kelalle työvoimapoliittisen lausunnon. Ilmoittaudu viimeistään 15.4.2020, jotta voit hakea työmarkkinatukea takautuvasti 16.3.2020 alkaen. Työttömyysetuuksien takautuva hakuaika on 3 kuukautta. Tukea voidaan maksaa sinulle siitä lähtien, kun työmarkkinatuen ehdot ovat täyttyneet. TE-palvelut selvittää ehtojen täyttymisen.  

Kela rakentaa parhaillaan yrittäjien työttömyysturvan hakemiseen verkkohakemusta. Voit hakea työmarkkinatukea Kelan asiointipalvelussa, kun tarvittavat järjestelmämuutokset on tehty. 

K: Mitä liitteitä yrittäjän toimeentulotukihakemukseen tarvitaan? 

V: Vapaamuotoinen selvitys siitä, miten epidemia on vaikuttanut yritystoiminnasta saataviin tuloihin. Tärkein tarvittava liite on tiliote. Tiliotteet tarvitaan yrittäjän ja tämän perheenjäsenten kaikista koti- ja ulkomaisista tileistä sekä yrityksen tileistä. Laskutuspalveluyrittäjältä tarvitaan omat ja perheen tiliotteet sekä tosite laskutuspalvelussa olevista varoista. 

 Jos tiliotteelta ei käy ilmi yrityksen juoksevat kulut, kuten tilavuokra, sähkö tai maksuun tulevat palkat, yrittäjä antaa näistä menoista erillisen selvityksen hakemuksessaan. 

K: Koskeeko ratkaisu kaikkia yrittäjiä? 

V: Ratkaisu koskee kaikkia yrittäjiä riippumatta siitä, harjoitetaanko yritystoimintaa yksityisenä elinkeinonharjoittajana tai yhtiömuodossa. 

K: Voinko opiskella ilman että menetän työmarkkinatuen? 

V: Opinnot eivät estä oikeutta työmarkkinatukeen. 

K: Voinko saada työmarkkinatukea ilman YEL-vakuutusta?  

V: Työmarkkinatuen saaminen ei edellytä YEL-vakuutuksen voimassaoloa. 

K: Pitääkö minun hakea tai vastaanottaa työtä, jotta voin saada työmarkkinatukea? 

V: Määräaikaisen työttömyysturvalain muutoksen aikana työnhakijaksi ilmoittautuneen on etuutta saadakseen oltava työnhakijana TE-toimistossa, mutta sen aikana ei edellytetä haettavan kokoaikatyötä. Asiointipalvelussa asiaa koskevaan kysymykseen kannattaa vastata ’Kyllä’, koska tämä nopeuttaa työttömyysetuusasian käsittelyä (työttömyysetuuden maksajalle ei lähde automaattista lausuntoa, joka kertoisi, ettei tukeen ole edellytyksiä).   

Yrittäjän oikeuteen saada työmarkkinatukea ei sovelleta työttömyysturvalain säännöksiä TE-toimiston tarjoamasta työstä kieltäytymisestä sekä työllistymissuunnitelmaan tai sitä korvaavaan suunnitelmaan ja palveluun liittyvistä laiminlyönneistä. 

Katso lisää

» TE-toimiston sivuilta 

» Työ- ja Elinkeinoministeriön usein kysytyt kysymykset