Liity jäseneksi
eAsiointi

Yritystoiminnan aloittaminen

Yrittäjäksi aikovalla ensimmäinen askel on liiketomintasuunnitelman tekeminen. Pienyrittäjä pääsee alkuun yksinkertaisellakin mallilla. Liiketoimintasuunnitelmassa hahmotetaan esimerkiksi myyntiä, markkinointia, hinnoittelua ja käytettävissä olevia resursseja. Lisäksi se voi sisältää henkilöstö- ja tuotekehityssuunnitelmia. Myös toiminnan riskit on hyvä analysoida. Liiketoimintasuunnitelma on kaiken perusta, joten sen tekemiseen kannattaa paneutua huolella.

Yritysmuodon valinta

Fysioterapeutti voi toimia itsenäisenä ammatinharjoittajana ilmoitusmenettelyllä, jos toiminta ei ole yhtiömuotoista tai hän ei palkkaa työsuhteeseen muita fysioterapeutteja tai terveydenhuollon ammattihenkilöitä.

Lue lisää

Ilmoitusmenettely ja luvat

Terveydenhuollon palvelujen antaminen yksityisesti on monissa tapauksissa luvanvaraista. Itsenäisen ammatinharjoittajan on joka tapauksessa tehtävä toiminnastaan ilmoitus aluehallintovirastolle rekisteröimistä varten ennen kuin hän aloittaa toiminnan.

Lue lisää

Aluehallintovirasto, kaupparekisteri, verottaja

Terveysalan yrittäjien toimintaa valvoo Aluehallintavirasto (AVI), jonne on mm. toimitettava yrityksen toimintakertomus vuosittain. Yritystoiminnan aloittamisesta ilmoitetaan lisäksi verottajalle ja kaupparekisteriin.

Lue lisää

Yrittäjän eläke ja työttömyysturva

Lakisääteisen yrittäjän eläkevakuutuksen piiriin kuuluvat 18-68 -vuotiaat yrittäjät. YEL on hankittava vakuutusyhtiöstä viimeistään kuuden kuukauden kuluttua yritystoiminnan käynnistämisestä. Myös toiminimellä toimiva yrittäjä kuuluu YEL:n piiriin.

Lue lisää

Muut toimet

Suomen Fysioterapeutit on vakuuttanut jäsenensä Turvassa. Huomioi kuitenkin, että jäsenetuvakuutukset eivät kata yritystoimintaa kokonaisuudessaan. Keskustele vakuutusyhtiön kanssa, mitä lisäturvaa mahdollisesti tarvitset.

Lue lisää