Liity jäseneksi
eAsiointi

Aluehallintovirasto, kaupparekisteri, verottaja

Aluehallintovirasto

Yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain (152/1990) 10 §:n mukaan palvelujen tuottajan (oy, ay, ky, ry, osuuskunta ja säätiö) on annettava vuosittain toimintakertomus lupaviranomaiselle. Tämä on tehtävä aina seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä. Toimintakertomus on annettava jokaisesta toimipaikasta erikseen. Mikäli palvelujen tuottaja laiminlyö tämän velvollisuutensa, lupaviranomainen voi ryhtyä yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 5 luvussa tarkoitettuihin valvontatoimenpiteisiin.