Liity jäseneksi
eAsiointi

Yrittäjän eläke ja työttömyysturva

YEL tai TyEL

Lakisääteisen yrittäjän eläkevakuutuksen piiriin kuuluvat 18-68 -vuotiaat yrittäjät. YEL on hankittava vakuutusyhtiöstä viimeistään kuuden kuukauden kuluttua yritystoiminnan käynnistämisestä. Toiminimellä toimiva yrittäjä kuuluu YEL:n piiriin. Siihen kuuluvat myös yhtiössä työskentelevä avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön yhtiömies sekä osakeyhtiön johtavassa asemassa oleva henkilö, joka omistaa yksin tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa yli 50 % osakepääomasta tai äänivallasta. Alle 50 % yhtiön osakepääomasta tai äänivallasta omistava, johtavassa asemassa oleva henkilö kuuluu TyEL:n piiriin. Sosiaali- ja terveysministeriö määrittelee vakuutusmaksut vuosittain.