Liity jäseneksi
eAsiointi

Laatukäsikirja

Fysioterapiayrityksien ja ammatinharjoittajien toiminnalle on vaatimuksia, joita asettavat Suomen lainsäädäntö, palveluja käyttävät kuntoutujat, palveluiden ostajat ja maksajat.

Yritykset ja ammatinharjoittajat voivat osoittaa tuottavansa laadukasta palvelua laatukäsikirjan avulla.  Se osoittaa yrittäjille, ammatinharjoittajille, asiakkaille sekä yhteistyötahoille, että kyse on järjestelmällisestä ja toimivasta yrityksestä. Palveluiden laadun tulee olla yrityksen ja ammatinharjoittajan mukana kaikessa toiminnassa.

Laatukäsikirja on yrityksen ja ammatinharjoittajan omaan toimintaan perustuva käsikirja, josta pitää löytyä kaikki yrityksen toimintaa koskevat asiat. Se sisältää menettelyohjeet laadunhallintajärjestelmää varten. Käsikirja on tarkoitettu myös yrityksen henkilöstön luettavaksi. Laatukäsikirjasta käy ilmi yrityksen laatupolitiikka ja minkälaiset laatutavoitteet yritys on asettanut toiminnalleen. Yrityksen henkilöstön vastuut ja valtuudet sekä toimintaohjeet löytyvät myös laatukäsikirjasta.