Liity jäseneksi
eAsiointi

Tietosuoja

EU:n laajuinen GDPR-tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation) tuli voimaan toukokuussa 2016. Lain soveltaminen alkaa siirtymäajan jälkeen 25.5.2018.

GDPR tuo yrityksille lisää velvollisuuksia, mutta samalla se yhdenmukaistaa tietosuojalainsäädäntöä EU-alueella ja helpottaa näin palveluiden tarjoamista. Kuluttaja-asiakkaalle GDPR lisää varmuutta siitä, että eri palveluihin tallennetuista henkilötiedoista huolehditaan asianmukaisesti ja tietoturvalle on asetettu tietyt vaatimukset. Kuluttajalla on lisäksi oikeus pyytää rekisterin tiedot itselleen ja tulla unohdetuksi, kunhan se ei ole ristiriidassa muun lainsäädännön kanssa.

Terveydenhuoltoalalla käsitellään paljon arkaluonteista tietoa (HetiL11§: Arkaluonteinen henkilötieto, kohta 4).