Liity jäseneksi
eAsiointi

Arjen valinnat puntarissa

Fysioterapiassa kohdataan eettisiä haasteita jopa viikoittain. Aktiivinen keskustelu onkin tarpeen. Toisaalta, useat fysioterapeutit edelleen kokevat, etteivät he kohtaa työssään eettisiä haasteita lainkaan. He turvautuvat eettisesti haastavissa tilanteissa ensisijaisesti kollegan apuun. Tilanteista pyritään myös keskustelemaan työyhteisön sisällä ja tarvittaessa esimiehen kanssa.

Osallistu keskusteluun arjen tilanteista ja valinnoista

Puntarissa on vaihtuvia väittämiä ja kysymyksiä parin kuukauden välein – kerro mitä mieltä sinä olet ja näet mihin suuntaan vaaka kallistuu. Esimerkkien takana on liiton eettinen toimikunta: Kati Kulju, Marja-Leena Lähteenmäki, Riina Myyryläinen, Anni Rautonen ja Tiina Mäkinen.

Case 1: Kohtaaminen

Asiakkaan kohtaaminen sisältää dialogisuuden, yhteisymmärryksen ja vuorovaikutuksen. Tapausesimerkki kohtaamisesta kertoo painonhallintaan pyrkivästä siivoojasta, joka on toista kertaa fysioterapeutin ohjauksessa.

Lue lisää

Case 2: Potilaan itsemääräämisoikeus

Tapausesimerkki kertoo ikääntyneestä rouvasta, joka on tullut osastolle kotona pärjäämättömyyden takia. Hän ei itse haluaisi enää kotiutua, koska ei koe sitä turvalliseksi, mutta moniammatillinen tiimi päättää silti kotiuttaa hänet.

Lue lisää

Case 3: Toimintakulttuurin eettisyys

Tapausesimerkki kertoo vuodeosastolla työskentelevästä fysioterapeutista, joka huomaa toistuvasti osaston toimintakulttuurissa epäeettistä potilaan kohtelua.

Lue lisää

Case 5: Fysioterapeutin vaitiolo

Kotikäynnillä herra Virtanen kertoo fysioterapeutille kaatuneensa. Käynnin aikana herra Virtanen ottaa kahdesti särkylääkettä jalkakipuun. Hän kieltää fysioterapeuttia kertomasta asiasta tyttärelle tai lääkärille, koska pelkää joutumista hoitokotiin.

Lue lisää

Case 6: Ammattitaito tarjoushinnoin

Onko terveydenhuoltoalalla eri pelisäännöt kuin muualla? Jos fysioterapiaa myydään alennuksella, onko ”oikeassa” hinnassa ilmaa? Yrittäjän taloudellinen näkökulma? Entä jos alehinta on asiakkaan ainoa mahdollisuus päästä fysioterapiaan?

Lue lisää

Case 4: Vanhempien jaksaminen lapsen hoitamisessa

Fysioterapeutti on antanut ohjeita vanhemmille lapsen päivittäisistä, toiminnallisista harjoitteista ja tukien käytöstä. Vanhemmilla ei ole resursseja toteuttaa annettuja ohjeita poikkeuksellisen, haastavan elämäntilanteen vuoksi.

Lue lisää

Case 7: Mitä tehdä, kun määrärahat eivät riitä kuntoutukseen?

Organisaation johdon mukaan määrärahat riittävät vain kertaviikkoiseen fysioterapiaan, eikä suurempia määriä tule suositella. Terveydenhuoltolain mukaan kunnan on osoitettava riittävästi voimavaroja terveydenhuollon palveluihin. Millaisia vaihtoehtoja organisaatiolla on toimia?

Lue lisää

Case 8: Toteutuuko kollegiaalisuus?

Asiakas moittii vastaanotollasi häntä aiemmin hoitaneen kollegasi toimintaa. Kollegasi on mielestäsi suhtautunut asiaan täysin vastakkaisella tavalla kuin sinä ja ilmoitat oman kantasi asiakkaalle.

Lue lisää

Case 9: Onnistunut harjoittelujakso

Harjoittelut ovat opiskelijoille ainutlaatuisia kokemuksia. Siellä koetut asiat ja saatu palaute muistetaan usein pitkään. Niiden merkitystä ammatillisen identiteetin kehittymisessä ei voi vähätellä. Samaan aikaan kun opiskelijaohjaukseen pitäisi panostaa ja käyttää aikaa, painaa kiire työpaikolla. Yhtälö voi olla haastava.

Lue lisää

Case 10: Kun asiakas haastaa harjoittelujaksolla

Potilaan mielestä häntä pyrittiin saamaan liikkeelle vastentahtoisesti. Hän koki, että hänet yritettiin häpäistä pakottamalla liikkumaan käytävällä. Potilas koki tilanteen erityisen vaikeaksi, koska hänellä oli muun muassa katetri. Hän kysyi mahdollisuutta ottaa yhteyttä potilasasiamieheen, koska hän koki sairaalan toiminnan ala-arvoiseksi.

Lue lisää

Case 11: Kipulääkkeiden syöttäminen salaa

Lääkäri ja hoitohenkilökunta päättivät yhdessä omaisten kanssa syöttää kipulääkkeitä potilaalle salaa murskaamalla lääke ruuan sekaan. Potilas ei koskaan saanut tietää asiasta. Hänen kipunsa hävisivät, hän pystyi jatkamaan fysioterapiaa ja parin päivän päästä potilas kotiutui.

Lue lisää

Case 12: Saako menehtyvä potilas vielä fysioterapiaa?

Potilaan ennusteeksi tuli menehtyminen lyhyen ajan sisällä. Osastolla oli kiire ja fysioterapia oli ainoa tilanne, jossa potilas pääsi liikkeelle. Aika ei kuitenkaan riitä kaikkeen. Heräsi siis kysymys: Tuleeko potilaan vielä saada fysioterapiaa vai käytetäänkö vähäiset resurssit kotiin kuntoutuviin?

Lue lisää