Jäsenalue
eAsiointi

Arjen valinnat puntarissa

Fysioterapiassa kohdataan eettisiä haasteita jopa viikoittain. Aktiivinen keskustelu onkin tarpeen. Toisaalta, useat fysioterapeutit edelleen kokevat, etteivät he kohtaa työssään eettisiä haasteita lainkaan. He turvautuvat eettisesti haastavissa tilanteissa ensisijaisesti kollegan apuun. Tilanteista pyritään myös keskustelemaan työyhteisön sisällä ja tarvittaessa esimiehen kanssa.

Osallistu keskusteluun arjen tilanteista ja valinnoista

Puntarissa on vaihtuvia väittämiä ja kysymyksiä parin kuukauden välein – kerro mitä mieltä sinä olet ja näet mihin suuntaan vaaka kallistuu. Esimerkkien takana on liiton eettinen toimikunta: Kati Kulju, Marja-Leena Lähteenmäki, Riina Myyryläinen, Anni Rautonen ja Tiina Mäkinen.

Case 1: Kohtaaminen

Asiakkaan kohtaaminen sisältää dialogisuuden, yhteisymmärryksen ja vuorovaikutuksen. Tapausesimerkki kohtaamisesta kertoo painonhallintaan pyrkivästä siivoojasta, joka on toista kertaa fysioterapeutin ohjauksessa.

Lue lisää

Case 2: Potilaan itsemääräämisoikeus

Tapausesimerkki kertoo ikääntyneestä rouvasta, joka on tullut osastolle kotona pärjäämättömyyden takia. Hän ei itse haluaisi enää kotiutua, koska ei koe sitä turvalliseksi, mutta moniammatillinen tiimi päättää silti kotiuttaa hänet.

Lue lisää

Case 3: Toimintakulttuurin eettisyys

Tapausesimerkki kertoo vuodeosastolla työskentelevästä fysioterapeutista, joka huomaa toistuvasti osaston toimintakulttuurissa epäeettistä potilaan kohtelua.

Lue lisää

Case 5: Fysioterapeutin vaitiolo

Lue lisää

Case 6: Ammattitaito tarjoushinnoin

Lue lisää

Case 4: Vanhempien jaksaminen lapsen hoitamisessa

Fysioterapeutti on antanut ohjeita vanhemmille lapsen päivittäisistä, toiminnallisista harjoitteista ja tukien käytöstä. Vanhemmilla ei ole resursseja toteuttaa annettuja ohjeita poikkeuksellisen, haastavan elämäntilanteen vuoksi.

Lue lisää