Liity jäseneksi
eAsiointi

Kanta-palvelut

Fysioterapiayrittäjien ja ammatinharjoittajien on hyvä liittyä Kantaan. Jos säilytät potilastietoja sähköisessä muodossa, liittyminen on pakollista. Potilaskertomusten ainoa laillinen sähköinen arkistointitapa on Kanta-arkisto. Muut sähköiset arkistointitavat, kuten esimerkiksi muistitikulle, eivät ole laillisia.

Kanta on yhteinen nimitys terveydenhuollon valtakunnallisille tietojärjestelmäpalveluille, joihin kuuluvat sähköinen lääkemääräys, kansallinen lääketietokanta, potilastiedon arkisto, omakanta ja sosiaalihuollon Kanta-palvelut.

Jos potilaskertomuksia ei arkistoida Kantaan, arkistot tulostetaan paperiversiona ja säilytetään potilasasiakirja-asetuksen mukaisesti. Säilytysajat löydät Potilasasiakirja-asetuksen lopussa olevasta liitteestä: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20090298. Jatkossa, sote-muutoksen yhteydessä kaikkien alan yrittäjien pitää käyttää sähköisiä potilastietojärjestelmiä.

Laatukäsikirjalla laadukkaaseen palveluun

Fysioterapiayrityksien ja ammatinharjoittajien toiminnalle on vaatimuksia, joita asettavat Suomen lainsäädäntö, palveluja käyttävät kuntoutujat sekä palveluiden ostajat että maksajat. 

Yritykset ja ammatinharjoittajat voivat osoittaa tuottavansa laadukasta palvelua laatukäsikirjan avulla. Se osoittaa yrittäjille, ammatinharjoittajille, asiakkaille ja yhteistyötahoille, että kyse on järjestelmällisesti toimivasta yrityksestä. Palveluiden laatua on tarkasteltava yrityksen ja ammatinharjoittajan kaikessa toiminnassa. 

Laatukäsikirja kuvaa yrityksen ja ammatinharjoittajan omaa toimintaa. Käsikirjasta tulee löytyä kaikki yrityksen toimintaa koskevat asiat. Se sisältää menettelyohjeet laadunhallintajärjestelmää varten. Käsikirja on tarkoitettu myös yrityksen henkilöstön luettavaksi. Laatukäsikirjasta käy ilmi yrityksen laatupolitiikka, yritystoiminnan tavoitteet, yrityksen henkilöstön vastuut ja valtuudet sekä toimintaohjeet. 

Tee omavalvontasuunnitelma

Omavalvontasuunnitelman avulla ylläpidetään ja kehitetään yrityksen tietoturvaa, tietosuojaa ja yksityisyyden suojaa. Omavalvontasuunnitelman avulla edistetään asiakkaiden ja eri yhteistyökumppaneiden luottamusta yrittäjän tarjoamiin palveluihin. Omavalvontasuunnitelman sisältö on määritelty THL:n määräyksellä. 

Omavalvontasuunnitelmalla varmistetaan potilastietojen asianmukainen ja tietoturvallinen käsittely ja säilytys. Sen avulla kehitetään ja valvotaan yrityksen sisäistä toimintaa sekä lisätään avoimuutta. Omavalvontasuunnitelmaa on päivitettävä jatkuvasti osana yrityksen tietoturvaa ja laadunhallintaa. Kantaan liittymisen yhteydessä on omavalvontasuunnitelmakin päivitettävä. 

Omavalvontasuunnitelma kannattaa tehdä ajatuksella. Mieti omaa yritystoimintaasi ja sen tarpeita. Suunnitelman tekemisen tarkoituksena on pohtia tietoturva-asioita ja siinä mahdollisia ilmeneviä riskejä. THL on laatinut omavalvontasuunnitelman mallipohjan sotealan pk-yrityksille. Fysioterapiayrityksille suunnitellun mallipohjan löydät täältä.

 

 

Usein kysyttyä Kanta-palveluista

Keiden kaikkien tulee liittyä Kantaan ja milloin liittyminen on tehtävä? Mitä hyötyä siitä on ja mitä tapahtuu, jos en liity? Miten toimin, jos haluan liittyä?

Lue lisää

Kantaan liittyminen

Selkeä kahdeksan kohdan lista ohjaa Kantaan liittymisessä vaihe vaiheelta.

Lue lisää

Omakanta - potilastiedon arkisto

Potilasasiakirjat ovat valtakunnallisessa Potilastiedon arkistossa. Omakanta on tietoturvallinen palvelu, josta jokainen suomalaisen henkilötunnuksen omaava, yli 18-vuotias kansalainen voi nähdä omat potilastietonsa. Palveluun kirjaudutaan pankkitunnuksilla, sähköisellä henkilökortilla tai mobiilivarmenteella.

Lue lisää

Rakenteinen kirjaaminen

Rakenteinen tieto tarkoittaa tiedon kirjaamista ja tallentamista yhteisten, etukäteen sovittujen rakenteiden avulla sähköisissä tietojärjestelmissä. Rakenteisen kirjaamisen hyöty perustuu siihen, että tieto on tunnistettavissa ja sitä voidaan käsitellä myös koneellisesti.

Lue lisää

"Näin minä sen tein"

”Aluksi tuntui, että siirtyminen Potilastiedon arkiston käyttäjäksi on vaikea, kallis ja aikaa vievä prosessi. Selvittelin liittymistä askel kerrallaan ja huomasin, ettei kyseessä ollutkaan niin hankala prosessi, vaan itseasiassa hyvinkin selkeä.”, kertoo ft Sanna Laakkonen.

Lue lisää