Liity jäseneksi
eAsiointi

Rekisterit ja tietosuoja

Rekisterinpitäjä

Potilasasiakirjojen rekisterinpitäjänä toimii se terveydenhuollon yksikkö, palvelujen tuottaja tai itsenäinen ammatinharjoittaja, jonka toiminnassa potilasasiakirjat syntyvät. Rekisterinpitäjä vastaa potilasasiakirjojen säilytyksestä. Alkuperäiset potilasasiakirjat säilytetään siinä toimintayksikössä tai itsenäisen ammatinharjoittajan toimesta, jonka toiminnan yhteydessä asiakirjat ovat syntyneet. Rekisterinpitäjä vastaa potilasasiakirjajärjestelmän suunnittelusta, toteutuksesta, säilyttämisestä ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä velvoitteista.

Aluehallintoviraston (aik. lääninhallitus) tai Valviran luvalla toimivissa fysioterapiayksiköissä palveluista vastaavan johtajan tulee antaa kirjalliset ohjeet potilastietojen käsittelystä ja noudatettavista käytännöistä. Vastaava johtaja huolehtii myös henkilökunnan riittävästä asiantuntemuksesta ja osaamisesta potilastietojen käsittelyssä.

Itsenäiset ammatinharjoittajat tai fysioterapiapalvelujen tuottajat, jotka toimivat esim. lääkäriasemalta vuokratuissa tiloissa, voivat antaa kirjallisen sopimuksen perusteella osan rekisterinpitäjän tehtävistään, esimerkiksi potilasasiakirjojen säilyttämisen ja arkistoinnin, lääkäriaseman hoidettavaksi. Tällainen sopimus ei kuitenkaan muuta rekisterinpitäjää, eikä vähennä tai muuta itsenäisen ammatinharjoittajan vastuuta asiakirjojen käsittelystä.