Liity jäseneksi
eAsiointi

Potilaan asema

Valinnanvapaus

Suomessa potilaan asemasta ja oikeuksista on säädetty laissa. Potilaalla on mm. oikeus valita hoitopaikkansa tietyin edellytyksin ja hänen tulee saada riittävästi tietoa hoitovaihtoehdoista ja niiden hyödyistä ja mahdollisista riskeistä.

Potilaan vapaus valita hoitopaikkansa laajeni vuoden 2014 alusta, kun potilasdirektiivi ja terveydenhuoltolain viimeinen vaihe tulivat voimaan. Terveyspalveluja saa valita toisesta EU- tai Eta-valtiosta ja Sveitsistä samoin perustein kuin kotimaassa. Ulkomailla annetusta hoidosta saa Kela-korvauksen, mutta matkat on maksettava itse. Ulkomaille voi hakeutua hoitoon suomalaisen lääkärin lähetteellä tai ottamalla yhteyttä suoraan hoitopaikkaan.

» Lisätiedot Kelan yhteyspisteestä

Hoitopaikan valinnanvapaus laajeni myös Suomessa. Potilas voi valita hoitopaikkansa kaikista Suomen julkisista terveysasemista ja sairaaloista. Valinta tehdään vuodeksi kerrallaan. Matkat korvataan kuitenkin vain lähimpään hoitopaikkaan.

» Lisätiedot STM:n sivuilta

Potilasasiamies ja potilasvahingot

Yksityisten fysioterapiapalveluntuottajien tulee nimetä toiminnalleen potilasasiamies. Lain mukaan tämä velvoite ei kuitenkaan koske yksityisiä ammatinharjoittajia. Potilasvahingon tapahduttua potilaalle tulee toimittaa potilasvahinkoilmoitus, jonka voi tulostaa Potilasvakuutuskeskuksen sivuilta www.potilasvakuutuskeskus.fi

Suomen Fysioterapeuttien potilasasiamiehenä toimivat Reetta Tuomisto ja Marita Ottela. Palvelu on Suomen Fysioterapeuttien jäsenille maksuton, lue lisää täältä.

Kaikissa muissa potilasvahinko- tai -vakuutusasioissa sinua palvelee liiton toimisto p. 0207 199 590 tai toimisto@suomenfysioterapeutit.fi

Potilasasiakirjojen laatimisesta ja säilyttämisestä on säädetty Suomessa asetuksella. Säilytysajat ovat asetuksen lopussa erillisessä liitteessä.

» Potilasasiakirja-asetus (Finlex)