Kela hankkii vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen avoterapiat keväällä 2018 avoimilla tarjouskilpailuilla. Sopimukset tarjouskilpailussa tehdään ajalle 1.1.2019-31.12.2019. Tämän lisäksi Kela mahdollisesti varaa oikeuden jatkaa sopimusta optiovuosilla, jotka ilmoitetaan tarjouspyynnössä. Vaativan lääkinnällisen terapioiden tarjouskilpailut tullaan toteuttamaan sähköisesti Cloudian Hanki-palvelulla.

Kela tiedottaa tarjouskilpailuihin liittyvistä asioista tasapuolisesti kaikille mahdollisille tarjoajille julkaisemalla tiedotteita www-sivuilla muun muassa tarjouskilpailujen aikataulusta, hankinta-alueista yms. asioista alkuvuodesta 2018.

Lisätietoa mm. kuntoutuspalveluiden hankinnan rekisteröitymismenettelystä: http://bit.ly/2fWhKya

ps. Kela julkaisee uutiskirjeitä mm. työnantajille ja terveydenhuollon henkilöstölle. Seuraa Kelan uutisia tilaamalla uutiskirje: http://www.kela.fi/uutiskirje

Akavalainen JUKO on julkisen alan valtakunnallinen pääsopijajärjestö. Se valvoo ja neuvottelee mm. julkisella sektorilla työskentelevien fysioterapeuttien virka- ja työehtosopimukset.

JUKO ajaa akavalaisten fysioterapeuttien oikeudellisia, työmarkkinallisia, taloudellisia ja sosiaalisia etuja. JUKO neuvottelee jäsenten palkoista ja palvelussuhteen ehdoista, kuten lomista. JUKOn tavoitteena on turvata fysioterapeuttien työehdot myös sote-uudistuksessa.

-Juuri nyt JUKO neuvottelee KVTESistä. Kuntoutusalan Asiantuntijat (KA) on asettanut omat neuvottelutavoitteensa: Fysioterapeutteja ja toimintaterapeutteja ei tule sijoittaa HOI-palkkaluokkaan eikä verrata hoitotyötä tekeviin. Lisäksi palkkatasoa tulee korjata suhteessa työnvaativuuteen, huomauttaa Tiina Mäkinen, joka on SF:n puheenjohtajuuden lisäksi KA:n 2. puheenjohtaja.

 

Lue lisää...

Suomen Fysioterapeutit välittää jäsenistölle osallistumismahdollisuuksia kansainvälisiin tutkimuksiin. Osallistuminen on vapaaehtoista, mutta suositeltavaa fysioterapia-alan tutkimuksen edistämiseksi.

Fysioterapeutti Hannes Sucher Wienistä, Itävallasta tekee maisterintutkintota sydän- ja hengityselinfysioterapiasta aiheesta ”Aktiivisten videopelien käyttö terapiassa kystistä fibroosia sairastavilla potilailla”. Tavoitteena on saada katsaus Euroopan alueen tilanteesta. Voit osallistua tutkimukseen tästä: https://de.surveymonkey.com/r/69FQDJR Kysely on englanninkielinen.