Sosiaali- ja terveyspalveluista vastaava kuntayhtymä kantaa vastuun niin taloudesta samoin kuin töiden sujumisesta ja palvelujen järjestämisestä. Kuntayhtymä voi esittää henkilöstölleen palkattomien virka-/työvapaiden hakemista ja osa-aikaan siirtymistä taloudellisen tilanteen kohentamiseksi, kuten esimerkiksi Siun soten alueella on tehty.

Kuntoutusalan Asiantuntijat ry ei suosittele jäsenilleen (toimintaterapeutti ja fysioterapeutti) palkkatuloista luopumista sen perusteella, jossa kuntayhtymä on siirtämässä työnantajan vastuuta taloudesta ja sen hoidosta henkilöstölle.

Lue lisää...

Vuoden 2017 Kansainvälistä Fysioterapiapäivää juhlistetaan 8. syyskuuta teemalla "Elinikäistä liikuntaa" (vapaa käännös teemasta "Physical activity for life"). Tavoitteena on korostaa fysioterapeuttien tärkeää roolia terveellisessä, itsenäisessä ja liikuntakuntoisessa ikääntymisessä.

Maailmanjärjestö WCPT:n www-sivuilla - osoitteessa http://www.wcpt.org/wptday - on runsaasti teemaan liittyvää tietoa ja aineistoa hyödynnettäväksi. Työkalupakista löytyy ideoita, käytännön neuvoja, informaatiota, esitteitä, logoja, bannereita ja lehdistötiedotteita ns. vapaaseen käyttöön. Lisäksi sivuilta löytyy faktoja, tutkimus- ja tilastotietoa.

Lisätietoa: http://www.wcpt.org/wptday

KA tiedottaa uusi

Kunta-alan pääsopijajärjestöt valmistautuvat syksyn palkkaneuvotteluihin ja vaativat selkeitä palkankorotuksia. Julkinen sektori on jo kantanut kortensa kekoon mittavilla säästötoimilla. Kuntoutusalalla työskentelevien asiantuntijoiden palkkataso on yksi matalimmista terveydenhuollon ammattikorkeakoulu -tutkinnon suorittaneiden keskuudessa, huomauttaa Kuntoutusalan Asiantuntijat ry:n 2. puheenjohtaja Tiina Mäkinen.

Epäoikeudenmukaiset lomarahaleikkaukset painostettiin julkiselle sektorille osana kilpailukykysopimusta. Kaikkien jo toteutettujen säästötoimien vaikutukset eivät vielä näy valtion taloudessa. Julkisen sektorin työntekijöiden ansiotasoa ei saa jäädyttää eikä aliarvioida työntekijöiden merkitystä taloudelle ja hyvinvoinnille. Kotimaisen kysynnän vahvistaminen on tärkeää työllisyyden vahvistamista.

-Toteutettu lomarahojen leikkaus ja palkkojen jäädyttäminen heikentää kuntoutusalan asiantuntijoiden hyvinvointia. Lomarahojen leikkaus on nuoren, suurelta osin perheellisen, ammattikunnan arjesta pois, mikä pienentää kulutusta, sanoo Tiina Mäkinen.

Lue lisää...