LL Kari-Pekka Martimon mukaan liikuntaelinvaivoista aiheutuneen työkyvyttömyyden hoitoon ei riitä pelkästään lääketieteellinen näkökulma. Tarvitaan työntekijän, työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyötä, jolla työssä jatkamisen esteitä poistetaan jo vaivan alkuvaiheessa. Eri osapuolten näkökulmat huomioiden on mahdollista luoda sellaisia toimintamalleja, joilla sairausloman sijaan luodaan mahdollisuuksia osatyökykyisille jatkaa tuottavassa työssä.

» Lue lisää Itä-Suomen Yliopiston sivuilta

Polvinivelrikkopotilaiden reiden lihasvoima sekä lihasrakenteen koostumus ovat heikentyneet verrattuna terveisiin kontrollihenkilöihin. LL, LitM Tuomas Liikavainion lääketieteen väitöstutkimuksessa selvitettiin, miten polvinivelrikko vaikuttaa kävelyn biomekaniikkaan, toimintakykyyn sekä reisilihasten ominaisuuksiin.

Lue lisää...

Jos et ole vielä Suomen Fysioterapeuttien jäsen, nyt kannattaa liittyä. Kesäkuusta alkaen koko loppuvuoden 2010 jäsenmaksu on:

1. Toisen palveluksessa, ulkomailla tai kotona olevat jäsenet 34 € (norm. 68,25 €)
2. Yrittäjät 53 € (norm. 106,05 €)
3. Peruskoulutuksessa olevat opiskelijat, äitiyslomalla tai hoitovapaalla olevat jäsenet, eläkeläiset ja työttömät 16 € (norm. 32,55, €)

Lue lisää...

Suomen Fysioterapeutit käynnisti sepelvaltimotautipotilaan avo- ja laitoskuntoutussuosituksen laatimisen toukokuun lopussa. Suositusta valmistellaan moniammatillisessa työryhmässä, jossa on mukana fysioterapeuttien lisäksi kardiologi ja hoitotyön edustaja. Suosituksen tutkimusten laadulliseen arviointiin osallistuvat myös kolme opiskelijaa Satakunnan ja Arcadan ammattikorkeakouluista. Uudella suosituksen laadintamallilla pyritään tiivistämään liiton yhteistyötä ammattikorkeakoulun, työelämän ja  tutkijoiden kanssa. Sepelvaltimotautipotilaan kuntoutussuositus on osa Suomen Fysioterapeuttien Hyvä Fysioterapiakäytäntö -hanketta.