antti

Vuoden 2016 opinnäytetyöstipendin saajaksi on valittu Antti Pennanen Jyväskylän Ammattikorkeakoulusta opinnäytetyöllä "Terveiden koehenkilöiden kävelyn EMG-analyysi polviartroosin konservatiivisessa hoidossa käytettävillä biomekaanisilla jalkineilla."

Vuosittain jaettavan palkinnon suuruus on 500€. Onnittelut Antille!

Uudistuvan vammaislainsäädännön tavoitteena on yhdistää vammaispalvelu- ja kehitysvammalait sekä saada aikaan säästöjä kuntien tehtävissä. Laki tullee voimaan vuonna 2019. 

Vammaislainsäädännön uudistuksen lähtökohtana on parantaa vammaisten ihmisten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta. Lainsäädännön tavoitteena on säilyttää nykyiset perusoikeuksia turvaavat vahvat oikeudet, kuten oikeus palveluasumiseen, henkilökohtaiseen apuun ja liikkumista tukeviin palveluihin. Lisäksi kehitetään henkilökohtaista apua, lyhytaikaista huolenpitoa, valmennusta ja tukea.

Lue lisää...

Koululaiset liikkuvat tutkimusten mukaan liian vähän. Liikkumaton elämäntapa lisää ylipainon, tuki- ja liikuntaelinvaivojen sekä sydän- ja verisuonitautien riskiä. Vähäinen liikunta ei myöskään tue lasten motoristen taitojen tai kouluaineiden oppimista eikä itsetunnon kehittymistä. Suomen Fysioterapeutit ry vaatii fysioterapeuttien asiantuntemuksen hyödyntämistä koululaisten terveydenhuollossa, jotta näihin ongelmiin puututtaisiin jo varhain.

Saarijärvi Keski-Suomessa on hyvä esimerkki siitä, jossa fysioterapeutti puuttuu jo aikaisessa vaiheessa koululaisten tuki- ja liikuntaelinvaivoihin. Perusturvaliikelaitos Saarikan fysioterapeuttina työskentelevä fysioterapeutti Anu Pollari pitää vastaanottoa Saarijärven ala- ja yläkoulun sekä lukion kouluterveydenhuollossa 2-3 päivää kuukaudessa. Alkuun oli ajatus tehdä vain ryhtitarkastuksia, mutta työnkuva on laajentunut tule-oireisten vastaanottoon.

Lue lisää...