kaantajan_kukkanenSuomen Fysioterapeutit on saanut Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton Kääntäjän kukkanen -palkinnon. Valinnan perusteena on Suomen Fysioterapeuttien aito kiinnostus yhteistyöhön monikielisen viestinnän ammattilaisten kanssa. Kääntäjän työn arvostaminen näkyy palkintoraadin mukaan mm. liiton julkaiseman Fysioterapia -lehden käännösprojekteissa ja muussa viestinnässä.

Kääntäjän kukkanen -tiedote tässä >>

Brittiläinen fysioterapeutti Rachel Lowe julkaisi alkuvuodesta 2010 fysioterapian oman wikipedian, Physiopedian. Physiopedian nettisivuille on kerätty näyttöön perustuvaa tietoa fysioterapian erityisaloilta maailmanlaajuisesti. Rachel Lowe uskoo, että tulevaisuudessa näyttöön perustuvaa tietoa fysioterapiasta on avoimesti saatavilla mobiili- ja verkkoteknologian keinoin.

Lue lisää WCPT Newsletter April 2010
Tutustu www.physio-pedia.com

Sosiaali- ja terveysministeriö  jatkaa uuden terveydenhuoltolain valmistelua sidosryhmäkuulemisilla. Terveydenhuoltolaista ei ole vielä valmista hallituksen esitystä, vaan luonnosta tarkennetaan sidosryhmäneuvottelujen edetessä. Terveydenhuoltolakiluonnos perustuu työryhmän kesällä 2008 tekemään esitykseen ja sen jälkeen käydyn kommenttikierroksen perusteella tehtyihin muutoksiin. 

Terveydenhuoltolakiuudistuksen tavoitteena ovat muun muassa asiakaskeskeiset ja saumattomat palvelut. Asiakkaiden valinnanvapaus, potilasturvallisuus, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä palvelujen laatu ja saatavuus ovat asioita, jotka nousevat uudistuksessa esille. Hallituksen esitys uudeksi terveydenhuoltolaiksi on tarkoitus antaa eduskunnalle vielä tämän kevään aikana.

Lue lisää tästä >>

Rajattua lääkkeenmääräämisoikeutta koskeva lakiesitys hyväksyttiin eduskunnan toisessa käsittelyssä. Rajattu lääkkeenmääräämisoikeus on tulossa tietyin edellytyksin sairaanhoitajille, suuhygienisteille ja optikoille. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta otti mietinnössään kantaa myös oikeuden laajentamiseen myöhemmin esimerkiksi fysioterapeuteille.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö tässä >>