eAsiointi

Jäsenet

Suomen Fysioterapeuttien tärkein tehtävä on toimia kaikkia fysioterapeutteja ja alan opiskelijoita yhdistävänä edunvalvontajärjestönä. Kuulumalla liittoon tuet ja kehität omia ammatillisia mahdollisuuksiasi. Lisäksi saat runsaasti muita etuja, joista on hyötyä sekä ammatissa että vapaa-ajalla.

» Lataa vuoden 2020 Jäsenetuopas tästä

Palvelut ja edut

Kuulumalla liittoon tuet omia ammatillisia mahdollisuuksiasi. Lisäksi saat runsaasti muita etuja, joista on hyötyä sekä ammatissa että vapaa-ajalla. Liiton jäsenenä olet oikeutettu myös kaikkiin kattojärjestömme Kuntoutusalan Asiantuntijat ry:n sekä keskusjärjestö Akavan tarjoamiin etuihin.

Jäsenyys

Suomen Fysioterapeutit on ainoa ammattijärjestö Suomessa, joka valvoo fysioterapeuttien ammatillisia etuja kuntoutusalan näkökulmasta. Liitolla on suora vaikuttamisen väylä esimerkiksi palkkoihin ja työsuhteen ehtoihin sekä kunnallisella että yksityisellä sektorilla.

Työttömyysturva

Palkkatyössä olevilla Suomen Fysioterapeuttien varsinaisilla jäsenillä ja opiskelijajäsenillä on mahdollisuus Terveydenhuoltoalan työttömyyskassan jäsenyyteen ilman lisäkuluja. Työttömyyskassan kautta saatava ansiosidonnainen päiväraha on yleensä merkittävästi peruspäivärahaa parempi.

Koulutukset

Täydennyskoulutus on fysioterapeutin tutkinnon suorittaneille järjestettyä suunnitelmallista, tarvelähtöistä, lyhyt- tai pitkäkestoista koulutusta. Tähän kuuluu myös korkeakoulujen järjestämä erikoistumiskoulutus. Täydennyskoulutus ei ole tutkintoon johtavaa koulutusta, mutta se on tärkeää ammattitaidon ylläpitämiseksi.

Usein kysyttyä jäsenyydestä

Uutiskirjeet