Jäsenalue
eAsiointi

Henkilöjäsenten vaalit 2018

Suomen Fysioterapeuttien henkilöjäsenet äänestävät keskuudestaan omat edustajansa liiton edustajistoon. Äänestysaika on 21.3.-10.4.2018. Äänestää voi vain kerran. Vaalissa äänioikeutettuja ovat liiton henkilöjäsenet. Jäsenyhdistykset valitsevat edustajistoon omat edustajansa. Mikäli kuulut liittoon jonkin yhdistyksen kautta, valitset edustajasi yhdistyksen vuosikokouksessa.

» Yleistiedote vaaleista
» Suomen Fysioterapeuttien Äänestys- ja vaalijärjestys

Ehdokkaista valitaan kuusi varsinaista edustajiston edustajaa ja kaksi varaedustajaa äänimäärien mukaisessa järjestyksessä. Vaalien tulos julkaistaan verkossa 4.5.2018 mennessä ja Fysioterapia-lehdessä 3/2018.

Ehdokkaiden esittelyt

» Fagerström Virpi
» Kangas Heli
» Karhuvaara Arja
» Kurronen Jussi
» Kärki Anne
» Liikka Sari
» Ojala Tapio
» Troberg Anna

Äänioikeutettu, toimi näin

  • Valitse ehdokkaasi
  • Siirry sen jälkeen äänestysjärjestelmään: https://vote.evaali.fi/fysio
  • Tunnistautuminen äänestysjärjestelmään tapahtuu omalla jäsennumerolla. Salasana on syntymäaikasi muodossa vuosi-kk-päivä, eli esim. 20180323.
  • Valitse ehdokkaasi ja äänestä!