Liity jäseneksi
eAsiointi

Henkilöjäsenten vaalit 2021

Asetu ehdolle ja ole mukana vaikuttamassa fysioterapian tulevaisuuteen!

Suomen Fysioterapeuttien henkilöjäsenet äänestävät keskuudestaan omat edustajansa liiton edustajistoon. Jäsenyhdistykset valitsevat edustajistoon omat edustajansa. Mikäli kuulut liittoon jonkin yhdistyksen kautta, valitset edustajasi yhdistyksen vuosikokouksessa. Edustajiston jäsenet valitaan joka kolmas vuosi.

» Yleistiedote vaaleista
» Suomen Fysioterapeuttien äänestys- ja vaalijärjestys

Ehdokasasettelu on nyt käynnissä

Toimi näin:

  1. Jokainen äänioikeutettu voi asettaa vaaleissa yhden ehdokkaan, ei kuitenkaan itseään. Jos haluat itse ehdolle, hanki itsellesi asettaja. Lisätietoja liiton toimistolta.
  2. Ehdokkaan asettaja täyttää ehdokasasettelun (lataa lomake tästä)
  3. Asiakirjat toimitetaan vaalitoimikunnalle sähköpostilla tai postitse 30.4.2021 mennessä (osoite alla).

Asiakirjojen toimittaminen:

vaalit@suomenfysioterapeutit.fi

Suomen Fysioterapeutit ry / Vaalitoimikunta
Rautatieläisenkatu 6 B
00520 Helsinki

Vaalikelpoisuus ja äänioikeus

Vaaleissa ovat vaalikelpoisia ja äänioikeutettuja kaikki ne liiton henkilöjäsenet, jotka ovat liittyneet liiton henkilöjäseniksi 31.12.2020 mennessä ja joilla ei ole sen vuoden osalta maksamattomia jäsenmaksuja. Äänioikeus ja vaalikelpoisuus ovat tarkistettavissa liiton toimistosta 1.-16.4.2021.

Vaaliluetteloa koskevat oikaisuvaatimukset on toimitettava vaalitoimikunnalle 19.4.2021 mennessä. Vaaliluetteloon hyväksytyt muutokset lisätään vaaliluetteloon 23.4.2021 mennessä.

Ehdokasasettelu ja vaalitapa

Kukin äänioikeutettu jäsen saa vaaleissa asettaa yhden ehdokkaan, ei kuitenkaan itseään. Ehdokkaan asettajan tulee täyttää ehdokkaasta asiakirja, jossa on oltava asettajan oma allekirjoitus sekä ehdokkaan allekirjoituksella vahvistettu kirjallinen suostumus. Ehdokasasettelu on voimassa 1.-30.4.2021. Ehdokasasettelun asiakirjat on toimitettava vaalitoimikunnalle 30.4.2021 mennessä.

Ehdokkaista valitaan seitsemän varsinaista edustajiston edustajaa ja seitsemän varaedustajaa äänimäärien mukaisessa järjestyksessä.

Äänestysaika on 12.5.-26.5.2021, äänestys suoritetaan sähköisesti. Äänestää voi vain kerran. Tunnistautuminen äänestyksessä tapahtuu oman sähköpostin avulla. Vaalissa äänioikeutettuja ovat liiton henkilöjäsenet. Vaalien tulos julkaistaan verkossa 31.5.2021 mennessä ja Fysioterapia-lehdessä 4/2021.