Liity jäseneksi
eAsiointi

Ehdokkaiden esittelyt

Suomen Fysioterapeuttien henkilöjäsenet äänestävät keskuudestaan omat edustajansa liiton edustajistoon (jäsenyhdistykset valitsevat edustajistoon omat edustajansa). Vuoden 2021 vaaleissa valitaan edustajat seuraavalle kolmivuotiskaudelle 2022-2024.

Äänestysaika on 12.-26.5.2021. Vaaleissa ovat äänioikeutettuja kaikki ne liiton henkilöjäsenet, jotka ovat liittyneet liiton henkilöjäseniksi 31.12.2020 mennessä ja joilla ei ole sen vuoden osalta maksamattomia jäsenmaksuja. Kaikki äänioikeutetut saavat vielä erikseen henkilökohtaisen viestin ohjeineen.

 

Demidoff Marko | #2

Fysioterapia-ala on kaikella monimuotoisuudellaan yksi mielenkiintoisimmista terveydenhuollon ammateista. Tuhannet fysioterapeutit ohjaavat ja tukevat asiakkaitaan päivittäin erilaisissa kuntoutumiseen liittyvissä haasteissa. Omassa arjessani työskentelen tule-vaivojen sekä nuorten urheilijoiden parissa.

Vaikka fysioterapian alalla on otettu isoja harppauksia kohti kehitystä, olemme silti osittain vanhojen metodien ja ajatusmallien orjia, joissa kuppikunnat erkanevat yhä kauemmas toisistaan.

Tie kehitykseen vaatii meiltä rehellistä ja objektiivista alan tarkastelua sekä kykyä toteuttaa rohkeita visioita. Ala kaipaa kipeästi uudistusmielisiä ja rohkeita hahmoja edustamaan alamme poliittista keihäänkärkeä. Näen koulutuksen sisällön ja laadun olevan keskeisin teema alamme kehitysprosessissa, jonka modernisointiin lataisin kaikki poliittiset panokseni.

Annetaan menneiden olla ja mennään me yhdessä eteenpäin, sillä fysioterapia ansaitsee enemmän! Tule mukaan muutokseen! Äänestä!

Hakonen Tiina | #3

Olen fysioterapeutti YAMK Lahdesta. Työskentelen tällä hetkellä kotiin vietävien palveluiden parissa. Olen toiminut paikallisyhdistyksen hallituksessa usean vuoden ajan ja edustajistossa kaksi kautta. Lapsien ollessa pieniä olen pitänyt taukoa aktiivisesta toiminnasta. Nyt olen siinä vaiheessa elämää, että haluan aktivoitua jälleen tärkeiden asioiden puolesta. Asetuin ehdolle, koska haluan olla mukana vaikuttamassa fysioterapian tulevaisuuteen.

Seuraavalla kaudella edustajiston tärkeä tehtävä on koronan aiheuttamien seurauksien huomioiminen. Lisäksi fysioterapian vaikuttavuutta terveyden edistämisessä ja terveydenhuollon kustannusten vähentämisessä tulee nostaa yhteiskunnalliseen keskusteluun. Näyttöön perustuvan ja hyviin käytäntöihin perustuvan fysioterapian edistämistä tulee jatkaa aktiivisesti.

Harsunen Heli | #4

Olen naisten terveyteen ja urheiluun erikoistunut fysioterapeutti, kouluttaja ja Akka Health & Education Oy:n toimitusjohtaja Espoosta. Taustaltani olen alan vaihtaja ja löytänyt tieni fysioterapiaan kielitieteiden parista.

Suhtaudun fysioterapiaan intohimoisesti ja olen ylpeä ammattikunnastamme. Fysioterapiassa minulle tärkeintä on ihminen, hänen voimavaransa ja kokemuksensa. Ihmiskäsityksen lisäksi työtäni ohjaa tutkittu tieto. Toivon, että ennaltaehkäisyn ja kuntoutuksen mahdollisuudet tunnistettaisiin paremmin ja alamme arvostus näkyisi myös sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusten suunnittelussa.

Olen Suomen Äitiysfysioterapeutit ry:n perustajajäsen ja yhdistyksen puheenjohtaja. Yksi yhdistyksemme tavoitteista on tuoda fysioterapia kaikkien raskaana olevien ja synnyttäneiden saataville neuvoloissa ja perhekeskusissa.

Haluan olla kehittämässä alaamme moderniin suuntaan. Olen huolissani kollegoideni jaksamisesta ja toivon, että fysioterapeuttien työhyvinvointiin panostettaisiin nykyistä enemmän. Miten voimme edistää asiakkaidemme hyvinvointia, jos itse voimme huonosti?

Hautaviita Sari | #5

Olen työfysioterapeutti ja terveystieteiden tutkinto-opiskelija, pääaineena kansanterveystiede. Olen tehnyt yli 30 vuoden työuran fysioterapia-alalla. Lähdin opiskelemaan lääkintävoimistelijaksi ja muutuin työurani aikana fysioterapeutiksi. AMK-tasoisten koulutusten (terveysliikunnan, alaraajojen harjoitusterapiaan, liiketalous, työterveyshuolto) ja suoravastaanoton lisäksi olen kurssittanut itseäni kymmenillä lyhyillä ja pidemmillä koulutuksilla, yrittäessäni ymmärtää ihmistä biopsykososiaalisena kokonaisuutena.

Terveyden edistäminen ja liikkeen jatkuminen on ollut sekä työni että elämäntapani. Olen työskennellyt sekä palkkatyössä että ammatinharjoittajana. Olen ohjannut opiskelijoita, ollut esimiehenä ja tulosvastuullisena yksikönvastaavana. Olen nähnyt monen ”kikka kolmosen”, hurahduksen ja villityksen nousevan fysioterapeuttien työkaluksi ja unohtuvan yhtä nopeasti.

Yliopisto-opintoja lähdin suorittamaan yli 50 -vuotiaana halutessani oppia ymmärtämään laajempia kokonaisuuksia ja pysyäkseni työelämässä ajan tasalla ja kehityksen kärjessä vielä pitkään. Olen sielultani fysioterapeutti ja huolestunut fysioterapia-alan pirstaleisuudesta, murroksesta, hukassa olevasta ammatti-identiteetistä ja metodikeskeisyydestä. Uskon tiedolla johtamiseen ja siihen, että tasokas koulutus lisää ymmärrystä ja koituu lopulta sekä ammattilaisen että asiakkaan ja potilaan eduksi ja tätä haluan ajaa eteenpäin edustajistossa.

Helander Noora | #6

Olen 34-vuotias espoolainen fysioterapeutti ja kolmen lapsen äiti.  Olen valmistunut 2012 JAMK:sta ja työskennellyt tämän jälkeen fysioterapeuttina julkisella, kolmannella sektorilla sekä yksityisellä puolella. Tällä hetkellä olen hoitovapaalla ja aloittelen toiminimiyrittäjyyttä.

Edustajistoon lähdin ehdokkaaksi, koska haluan olla mukana tuomassa hienon ammattikuntamme osaamista näkyvämmäksi ja pysyväksi osaksi hoitoketjuja. Lisäksi haluan edistää osaltani eri  sosiaali- ja terveysalan ammattien välistä yhteistyötä ja pitää huolen siitä, että ammattikuntamme osaaminen on kansainvälisesti kilpailukykyistä. Ammattikuntamme näkyvyyden kannalta on myös mielestäni tärkeää kehittää yhteistyötä eri toimialojen, päättäjien ja vaikuttajien kanssa.

Minulle tärkeitä asioita fysioterapiassa ovat asiakkaan aito kohtaaminen, kollegiaalinen tasapuolisuus ja erilaisten näkökulmien välinen yhteisymmärrys. Fysioterapiassa minulla on erityisosaamista eniten lantionpohjan ja äitiysfysioterapian saralta, mutta olen pyrkinyt pitämään osaamiseni ja taitoni monipuolisina ja päivitän tietojani säännöllisesti ammatillisissa lisäkoulutuksissa.

Kangas Heli | #7

Olen fysioterapeutti vuosimallia 1993. Koulutukseltani olen terveystieteiden tohtori. Väitöstutkimukseni aihe käsitteli fysioterapeuttien ja lääkäreiden työnjakoa suoravastaanotoissa.

Toimin Suomen Fysioterapeuteissa vuosina 2004-2012 kehittämisasiantuntijana. Tuolloin vastuullani olivat koulutus- ja tutkimusasiat. Silloin tuli järjestettyä lukuisia koulutuksia jäsenille. Olen osallistunut myös noiden vuosien jälkeen liiton toimintaan edustajiston jäsenenä vuosina 2015-2020. Lisäksi toimin kuntoutusalan asiantuntijat ry:n hallituksessa 2015-2017. Koska fysioterapia on minulle sydämen asia, käväisin vielä 2016-2017 neuvomassa liiton yrittäjiä. Viimeiset neljä vuotta olen edistänyt Apotti potilas- ja tietojärjestelmän käyttöönottoa. Nämä vuodet ovat olleet mielenkiintoisen haastavia.

Into fysioterapiaan ei ole vuosien varrella hiipunut, vaikka en ole ollutkaan potilastyössä vuosiin. Haluan edelleen olla edistämässä liiton jäsenten ammatillisia asioita ja siksi minulla on säilynyt palava halu osallistua liiton toimintaan edustajiston jäsenenä. Motto: Täytetään kaikki henkilöjäsenille osoitetut edustajiston paikat ja vaikutetaan yhdessä.

Kankaanmäki Päivi | #8

Olen valmistunut fysioterapeutiksi 1993 Lappeenrannasta, jonka jälkeen olen käynyt erinäisiä lyhyitä ja pitkiä koulutuksia. Viimeisimpänä psykofyysisen ft:n opinnot. Toimin myös tällä hetkellä psykofyysisen fysioterapiayhdistyksen hallituksessa. Lisäksi olen toiminut yli 15 vuotta erinäisissä luottamustoimissa politiikan ja kolmannen sektorin yhdistyksissä. Olen yksinyrittäjänä Terveysräätäli nimisessä yrityksessä Lammilla, joka kuuluu osana Hämeenlinnaan. Vapaa-ajalla liikutan itseäni ja muita pitäen erilaisia jumpparyhmiä.

Minulle tärkeitä ammatillisia asioita ovat sairauksien ennaltaehkäisy ja terveyden edistäminen, niin että kuntoutus on yhtenä suurena kärkenä tulevina vuosina. Lisäksi fysioterapia-alan esiin nostaminen tiedon ja taidon osalta on ensiarvoisen tärkeää.

Kinnunen Anu | #9

Olen savolainen fysioterapeutti ja kouluttaja. Olen kouluttautunut fysioterapeutiksi 2000-luvun alussa ja työskennellyt pääsääntöisesti erikoissairaanhoidossa lasten, nuorten ja heidän perheidensä parissa. Viimeiset vuodet olen ollut opettajana ammattikorkeakoulussa ja uusimpana työtehtävänä on sosiaali- ja terveysalan koulutuspäällikön tehtävä.

Vapaa-aikaani vietän perheen, liikkumisen, lukemisen ja yhdistystoiminnan parissa. Toimin aktiivisesti fysioterapiaan ja kuntoutukseen liittyvissä yhdistyksissä (VLK, Kutke, Fysioterapiakouluttajat). Olen saanut työurani aikana olla erilaisissa fysioterapiaan liittyvissä työtehtävissä kansallisesti kuin kansainvälisesti, ja tämä on antanut mahtavan näköalapaikan upeaan, mutta vaativaan alaan.

Fysioterapia-alan osaamisen näkyvyys, vahvistaminen ja kehittäminen ovat minulle sydämen asia. Yhdessä tekeminen on olennaista pystyäksemme toimimaan, kehittymään ja vastamaan asiakkaidemme tarpeisiin parhaalla mahdollisella tavalla. Uskon siis yhteistyön voimaan ja yhdessä löytöretkeilyyn muuttuvassa yhteiskunnassa.

Korpi Tomi | #10

Olen toiminut fysioterapeuttina 13-vuotta HUSissa ja nykyisin opiskelen liikuntalääketiedettä Itä-Suomen yliopistossa. Urani huippuhetkiä on ollut oivaltaa, että henkilön voimaannuttaminen on fysioterapeutin suurin voimavara.

Henkilökeskeinen käsittely, ohjaus ja opetus keskiöön: Fysioterapeutin rooli on muuttunut historiansa aikana. Aikaisemmin fysioterapiamenetelmät on käsitetty yhteiskunnan näkökulmasta ensisijaisesti passiivisena hoitoprosessina, jossa fysioterapeutti käsittelee potilasta. Tieteen ja lääkehoidon kehittymisen myötä myös fysioterapiakäytännöt ovat kehittyneet. Potilaasta on tullut henkilö ja käsittelystä, ohjauksesta ja opetuksesta henkilökeskeistä ja digitaalista.

Onnistuminen on kokonaisuus: Fysioterapeutin tulee omata sosiaalisia taitoja, olla luottavainen ja hallita oma erityisosaamisensa. Onnistuminen riippuu henkilön ja hänen fysioterapeuttinsa välisestä vahvasta yhteistyöstä, heidän kyvystänsä tehdä töitä yhdessä ja luoda yhteinen, erityinen, kestävä, mitattava, saavutettava, asiaankuuluva ja temporaalinen fysioterapiasuunnitelma.

Kulju Kati | #11

Olen toiminut fysioterapian lehtorina Turun ammattikorkeakoulussa noin kymmenen vuotta. Työssäni ohjaan fysioterapeuttiopiskelijoita niin kliinisessä harjoittelussa kuin opinnäytetöissäkin, opetussisällöissä sydäntäni lähellä ovat asiakkaan ohjaaminen, tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia sekä ergonomiasimulaatiot. Toimin myös hanketyössä, kuten moni opettaja nykyään.

Työ fysioterapeuttiopiskelijoiden ja työelämän rajapinnassa haastaa pysymään ajan hermolla. Siihen tarvitaan tiivistä yhteistyötä työelämässä toimivien fysioterapeuttien kanssa. Keskustelua siitä, kuinka koulutus ja työelämä kohtaavat, tulisi käydä aktiivisesti, ja onneksi siihen suuntaan ollaan menossa. Tämän päivän opiskelija on huomenna kollegasi, ja uskon, että edustajisto on minulle luonteva foorumi edistää fysioterapian asiaa tästä näkökulmasta.

Lisäksi minua kiinnostavat erityisesti fysioterapian eettiset kysymykset. Väittelin aiheesta Turun yliopistossa vuonna 2020 ja olen osallistunut asiantuntijatyöhön Suomen Fysioterapeuttien Eettisessä toimikunnassa vuosina 2012-2019. Maailmantilanteessa, jossa joudumme pohtimaan uusia tapoja tuottaa palveluita tasavertaisesti ja saada äänemme fysioterapeutteina kuuluviin kuntoutusvelan kasvaessa, myös eettistä keskustelua tarvitaan – paitsi asiakkaan parhaaksi, niin myös fysioterapeutin oman jaksamisen ja ammatillisen kehittymisen tueksi.

Kurronen Jussi | #12

Olen fysioterapeutti ja koulutusyhdistys United MSK Professionals of Finlandin, eli tuttavallisemmin UMPOFin, perustaja ja puheenjohtaja. Luonteeltani olen utelias ja kekseliäs yrittäjätyyppi.

Pyrin aina miettimään, miten asioita voisi tehdä paremmin, mitä pitäisi muuttaa, jotta lopputulos olisi paras mahdollinen. Alamme on ja tulee myös jatkossa olemaan historiallisen suuressa murroksessa, avoimia tulevaisuuden kysymyksiä on paljon. On meidän valintamme, miten me näihin kysymyksiin vastaamme. Uskon fysioterapian tulevaisuuteen ja uskon meidän valtaavan aiempaa suuremman ruudun terveysalan kentästä.

Odottamalla ei tapahdu suuria muutoksia, mutta liitossa on jo aloitettu hyvä työ fysioterapian nostamiseksi korkeammalle jalustalle. Nostan rohkeasti huomaamiani epäkohtia keskusteluun, mutta toisaalta olen myös hyvin yhteistyökykyinen ja kunnioittava keskustelukumppani. Liiton edustajistossa minulla on yksi kausi takana ja toivottavasti toinen edessä.

Kyllönen Pekka | #13

Olen 62-vuotias fysioterapeuttiyrittäjä Oulusta. Valmistuin v. 1983 lääkintävoimistelijaksi ja erikoistuin v. 1986. Oman yrittäjätoimintani aloitin kollegani kanssa Haukiputaalla v. 1987 ja sillä tiellä ollaan edelleen. Pari vuotta olen tehnyt töitä puolipäiväisesti.  Pidän itseäni ammatillisesti ns. ”vanhan liiton miehenä” eli uskon vahvasti käsillätekemisen ja kuuntelemisen voimaan.

Olen toiminut vuosia paikallisyhdistyksen puheenjohtajana ja muutenkin   liiton toiminnassa mukana mutta nyt on ollut vähän taukoa sillä rintamalla.

Mikäli tulen valituksi liiton edustajistoon lähimpänä sydäntäni on  fysioterapiayrittäjien  aseman ja edunvalvonnan parantaminen ja kehittäminen . Myös fysioterapeuttien koulutuksen ja jatkokoulutuksen koen tärkeänä asiana.

Koskaan ei voida unohtaa fysioterapeutteina toimivien ihmisten yhteisöllisyyden tärkeyttä. Työssä jaksaminen ja työn mahdollisimman hyvin tekeminen vaatii hyvän tukiverkoston sekä työpaikalla että ammatillisen edunvalvonnan puolelta.

Kärki Anne | #14

Fysioterapia on löydetty, vai onko? Maakunnallisten Hyvinvointialueiden visiossa laaja-alaisesta sosiaali- ja terveyskeskuksesta kuntoutus on osa monialaisia perustason palveluja kaikille. Suunnittelu- ja käynnistystyö on jo vauhdissa ja edunvalvontaa tulee tehdä palvelujen toteutumiseksi osana perustason palveluja. Ei kuitenkaan tule unohtaa kuntien vastuulle jäävää ennaltaehkäisevää toimintaa.

Murrosvaiheessa on myös yksityinen sektori ja järjestöt, miten tämä sektori edelleen täydentää ja tukee julkista. Epävarmuustekijöitä on enemmän kuin koskaan aiemmin. Lisäksi fysioterapeutin työn murros etävastaanottoineen ja kuntoutusteknologian kehitys haastaa kaikkia.

Olen fysioterapeutti, opettaja ja tutkija. Olen toiminut pitkään fysioterapiakoulutuksen kehittämisessä ja opettajana. Olen osaltani pyrkinyt vaikuttamaan fysioterapiakoulutuksen kehittymiseen, jotta koulutus pystyy vastaamaan sekä kansallisiin että kansainvälisiin alan osaamisen tarpeisiin.

Tutkijana olen tehnyt mm. rintasyöpäleikattujen fysioterapiamenetelmien tutkimusta ja lymfaturvotuksen fysioterapian vaikuttavuuden, käytäntöjen ja kustannusten arviointitutkimusta. Tutkijatehtäviini on kuulunut myös teknologian käytön esteiden ja mahdollisuuksien tutkimus sekä kansainväliset selvitykset toimintarajoitteisten henkilöiden syrjäytymisestä digitaalisessa yhteiskunnassa.

Laurikka Jaana | #15

Olen 45-vuotias fysioterapeutti Tampereelta. Toimin oman yritykseni FysiOptimin puitteissa, jota edeltävästi 2018-2021 Nokian NeuroFysiolla, pääosin tuki- ja liikuntaelin sekä neurologisen kuntoutuksen parissa, lisäksi myös toimipistevastuullisena.

Olen yrittäjähenkinen ja lähellä sydäntäni on pienyrittäjien toimintamahdollisuuksien turvaaminen sote-muutosten keskellä. Toimialallamme on näkynyt muutamien suurten, kansallisten toimijoiden markkinaosuuksien voimakas kasvu. Näiden rinnalla olisi tärkeää säilyttää myös pk-sektorin yritysten toimintamahdollisuudet, jotta voimme aidosti tarjota asiakkaalle, sekä myös alamme ammattilaisille, enemmän vaihtoehtoja ja valinnanvapautta.

Toinen tärkeä asia minulle on moniammatillisuus asiakkaan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Terveysalan ammattikuntien välisten ”siilojen” purkaminen vaatii konkreettisen yhteistyön tueksi alamme etujärjestöjen sitkeää tieto- ja vaikutustyötä eri foorumeilla, unohtamatta asenne- ja työkulttuurivaikuttamista. Meidän tulee rohkeasti  taklata ennakkoluuloja, kasvattaa tietämystä ammattikuntamme monipuolista osaamista kohtaan ja näin vahvistaa ja vakiinnuttaa fysioterapian merkitystä kokonaisterveyttä edistävässä palveluketjussa, myös ennaltaehkäisevässä roolissa.

 

Markkula Hanna | #16

Olen fysioterapeutti jo toisessa polvessa. Fysioterapian maailmaan kasvoin äitini yrityksessä sitterissä istuen ja plinteillä leikkien. Opiskeluaikana luin koulukirjojen lisäksi kaikki äitini yrityksestä löytämäni koulutusten materiaalit, ja tiesin jo silloin, miten vähän tiesin. Valmistuttuani lähdin jatkamaan opintoja Jyväskylän yliopistoon fysioterapeutin töiden ohessa. Olen toiminut kliinisen työn lisäksi opetus-, koulutus- ja kehittämistehtävissä.

Sydäntäni lähellä on ihmisten auttaminen, oli sitten kyseessä erittäin vaikeasti sairas asiakas, kollega tai opiskelija. Haluan kehittää fysioterapeuttien koulutusta ja lisätä osaamisemme arvostusta sekä luoda yhteiskunnan ja ennen kaikkea asiakkaidemme tarpeisiin vastaavia kuntoutuspolkuja moniammatillisesti yhdessä potilasjärjestöjen, lääkäreiden sekä yksityisen ja julkisen sektorin asiantuntijoiden kanssa. Lisäksi koen tärkeäksi edistää fysioterapeuttien työhyvinvointia ja verkostoitumista. Sillä yhdessä olemme enemmän.

Mbani Gamy | #17

Työskenneltyäni muutaman vuoden, lähinnä tietojenkäsittelytehtävissä, alanvaihtajana aloitin myöhäisuran fysioterapeuttina. Uskon, että fysioterapia on polku, joka voi muuttaa elämää, ja että fysioterapia voi vahvistaa yhteisön terveysstrategiaa yleisemmin.

Aion vahvistaa organisaatiota kehittämällä verkostoitumista ja aktiivista yhteistyötä, joka myötävaikuttaa kannustavaan ja tunnusta antavaan työilmapiiriin.

Metsänen Taru | #18

Olen 36-vuotias fysioterapeutti Lopelta. Valmistuin fysioterapeutiksi vuonna 2007 ja siitä lähtien olen työskennellyt erikoissairaanhoidossa useammalla eri erikoisalalla. Äskettäin valmistuneen YAMK- tutkinnon myötä siirryin apulaisosastonhoitajan tehtäviin.

Fysioterapiassa näen tärkeänä laaja-alaisen näkökulman, asiakaslähtöisyyden ja moniammatillisuuden hyödyntämisen. Alana fysioterapia tarjoaa paljon erilaisia mahdollisuuksia ja työskentelyalueita oman kiinnostuksen mukaan. Fysioterapialla on paljon annettavaa myös esimerkiksi sairauksien ennaltaehkäisyn taholla.

Eri tasoisen kouluttautumisen ja kehittämistyön näen tärkeänä jokaisen oman osaamisen, mutta myös koko alan kehittymisen vuoksi. Tätä voidaan tukea eri keinoin tapahtuvan verkostoitumisen ja kollegiaalisuuden toteutumisen kautta. Myös fysioterapeuttien omaa jaksamista ja henkistä kuormittumista olisi tärkeää nostaa esille keskusteluun sekä tarjota erilaisia keinoja sen käsittelemiseen.

Mälkiä Emma | #19

Fysioterapia näkyväksi! Haen edustajistoon, koska haluan edistää erityisesti fysioterapian näkyvyyttä, saavutettavuutta ja laatua.

Olen toiminut fysioterapiayrittäjänä viisi vuotta ja tällä hetkellä haen lisää sulkia hattuun opiskelemalla terveystieteiden maisteriksi. Erityisesti korona-aikana huomasin, kuinka suuri osa fysioterapian potentiaalista jää käyttämättä eikä fysioterapian arvoa ymmärretä.

Haluan tehdä töitä sen eteen, että fysioterapian merkittävyys niin yhteiskunnalle kuin yksilölle tunnistettaisiin paremmin. Tällä olisi myös kauaskantoisia taloudellisia vaikutuksia.

Edustajisto tarjoaisi eturivin paikan vaikuttaa fysioterapiaa koskeviin päätöksiin niin, että voisimme yhdessä luoda näkyvämpää, saavutettavampaa ja laadukkaampaa fysioterapiaa. Tämä on sekä sinun, minun, asiakkaiden että yhteiskunnan etu. Äänestämällä minua saat edustajistoon uusia ideoita, energisyyttä ja tahdonvoimaa!

Nieminen Pinja | #20

Olen 2020 Lahdesta valmistunut fysioterapeutti. Olin koko opiskeluajan kiinnostunut TULE-fysioterapiasta ja ilokseni saan työskennellä kyseisen asiakasryhmän kanssa Järvenpäässä Fysioksella. TULE-fysioterapian lisäksi olen kiinnostunut urheilufysioterapiasta: oma laji aikuisikään asti oli taitoluistelu kilpatasolla ja nykyisin harrastukseni on golf.

Fysioterapeutin työssä minua ohjaa lause: Fysioterapeutti on liikkeen ja liikkumisen ammattilainen. Se motivoi minua kehittymään entistä paremmaksi ammatissani.Minua kiinnostaa yrittäjänä toimiminen: sen haasteet sekä mahdollisuudet.

Olen aiemmalta koulutukseltani urheiluhieroja ja ehdin tehdä hierojan töitä kaksi vuotta toiminimiyrittäjänä ennen fysioterapeutiksi opiskelua, joten kokemusta yrittäjyydestäkin on jo kertynyt.Teen tällä hetkellä töitä toiminimellä ammatinharjoittajana, mutta laajempikin yrittäjyys kiinnostaa tulevaisuudessa.Olisinko minä mielestäsi sopiva henkilö ajamaan asiaasi edustajistossa?

Ohtonen Eveliina | #21

Olen 42-vuotias kolmen lapsen äiti. Työskentelen tällä hetkellä Helsingin kaupungilla Koskelan seniorikeskuksessa. Olen tehnyt fysioterapeutin työtä vuodesta 2005 alkaen ja työskennellyt koko urani pääsääntöisesti geriatrisen fysioterapian parissa. Rakastan ikäihmisten kanssa työskentelyä, mutta en sitä, kuinka aliarvostettua se on!

Toivoisin pontevampaa ja näkyvämpää työskentelyä sen eteen, että fysioterapia-ala ja yksittäisten fysioterapeuttien ansiotaso sekä työehdot olisivat niille kuuluvalla tasolla. Fysioterapia ja kuntoutus tulisi tehdä tutuksi ja näkyväksi.

Toivoisin myös edullisempia koulutuksia. Koulutusten nykyinen hintataso on aivan liian korkea suhteessa fysioterapeuttien palkkatasoon. Olen liittoakin tästä asiasta lähestynyt ja toivonut heidän kauttaan hyviä, mutta edullisia koulutuksia. Näin tyytymättömyyteni liiton vähäiseen näkyvyyteen ainakin omassa elämässäni sai minut lähtemään ehdokkaaksi.

Näiden seikkojen lisäksi haluan ajaa erityisesti latoskuntoutuksessa työskentelevien fysioterapeuttien asiaa. Yksi intohimoni olisi päästä vaikuttamaan hoitohenkilöstön opintoihin, niin että opinnoissa otettaisiin jatkossa kuntouttava työ ja ikäihmisten aktivointi entistä paremmin huomioon oppilaitoksesta riippumatta.

Rajala Anna | #22

Haluan olla rakentamassa fysioterapian tulevaisuutta luotettavana toimijana ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa. Ennaltaehkäisyn lisäksi yhdenvertaisuuden ja vahvan ammattietiikan edistäminen ovat sydäntäni lähellä. Näihin asioihin pyrin vaikuttamaan työssäni kuntoutuksen politiikan ja talouden tutkijana Tampereen yliopistossa.

Fysioterapiaan investoiminen on hyvinvoivan talouden kulmakivi. Fysioterapiaa on siksi tehtävä tunnetuksi laadukkaana ja vaikuttavana toimintana. Lisäksi sitä tulee hyödyntää nykyistä tehokkaammin. Haluan myös edistää fysioterapiatutkimuksen asemaa sekä kliinisen kokemuksen, opiskelijoiden työelämävalmiuksien, että poliittisen päätöksenteon tukena.

Tulevaisuuden fysioterapia tukee kestävää kehitystä ennaltaehkäisemällä julkiselle taloudelle ja ympäristölle kalliiksi koituvia vaivoja, muun muassa kehittämällä hoitopolkuja toimivimmiksi, parantamalla fysioterapiapalvelujen yhdenvertaista saatavuutta valtakunnallisesti sekä tukemalla fysioterapeuttien työhyvinvointia.

Rossi Marleena | #23

Olen 36-vuotias tamperelainen ja koulutukseltani olen fysioterapeutti ja terveystieteiden tohtori. Minulla on kliinistä kokemusta niin yksityiseltä kuin kunnalliseltakin puolelta, mutta suurimman osan työvuosistani olen toiminut tutkimus- ja kehitystehtävissä. Parasta huvia vapaa-ajalla on painojen nostelu, pyöräily ja elävä musiikki.

Tällä hetkellä olen kiinnostunut erityisesti nuorten terveydestä, digitaalisista mahdollisuuksista nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä sekä yleisesti ympäristön vaikutuksesta aktiivisuuteen ja terveyteen. Mielestäni nämä ovat myös teemoja, jotka olisi hyvä huomioida myös liiton toiminnassa.

Edustajistossa työskentelyn kautta olisi hienoa päästä edistämään myös esimerkiksi tutkitun tiedon saavutettavuutta, ja liiton aktiivisuutta fysioterapeuttien etäkuntoutuksen sekä teknologiatuetun fysioterapian haltuunoton tukemisessa.

Salo Helena | #24

Fysioterapian tulevaisuuden puolesta. Fysioterapia on voimakas ja vaikuttava työkalu, jos sitä osataan hyödyntää oikein. Oikeanlainen koulutus, utelias – sekä avoin mieli, on perusta tieteeseen pohjautuvalle, tulokselliselle, sekä laadukkaalle fysioterapialle.

Tulevaisuudessa fysioterapialla on kaksi vaihtoehtoa: kuihtua pois tai rakentua vahvaksi lenkiksi Suomen terveydenhuoltoon, sekä muuhun yhteiskuntaan. Vanhoista hyvistä arvoista kannattaa pitää kiinni, mutta samalla matkata uusille poluille.

Rohkeita ja uusia päätöksiä tulee tehdä, jos haluaa turvata ammattikunnan tulevaisuuden. Mikään ei muutu, jos mitään ei muuta.

Minulle on tärkeää saada vaikuttaa fysioterapian tulevaisuuteen, koska näen fysioterapian huikean potentiaalin, mutta samalla sen rämeikön, jota yhä syvemmälle kuljemme.

Sjögren Tuulikki | #25

Olen kiinnostunut fysioterapiasta laaja-alaisesti ja haluan osallistua sen kehittämiseen ammattina, koulutusalana, tieteenä ja yhteiskunnallisena vaikuttajana. Minua kiinnostaa aidosti se, miten voimme yhdessä vaikuttaa fysioterapian ja kuntoutuksen tulevaisuuteen tutkien, kehittäen ja innovoiden.

Olen työskennellyt fysioterapeuttina perusterveydenhuollossa ja työterveyshuollossa 12 vuotta, Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan fysioterapian oppiaineen tutkijana ja lehtorina 21 vuotta, ja vuosi työelämästä kului myös Lahden ammattikorkeakoulun yliopettajana.

Olen kuvannut itsenäni fysioterapian moniottelijaksi myös sen vuoksi, että koe tärkeänä tutkia ja kehittää fysioterapiaa sen eri ”lajeissa”. Nämä lajit ovat mm. Fysioterapian ja kuntoutuksen ydinosaaminen; Fysioterapian ja kuntoutuksen vaikuttavuus, merkityksellisyys, kustannusvaikuttavuus ja toimintatapojen muutos; Fysioterapiakoulutuksen ja fysioterapian opettajakoulutuksen tutkimus ja tutkimusperustainen kehittäminen; Fysioterapiaan ja kuntoukseen liittyvien ilmiöiden ja teemojen tutkiminen rohkeasti eri menetelmiä käyttäen.

Jos haluatte toimintaan mukaan uusista asioista innostuvaa ja rohkeasti alaamme eteenpäin vievää henkilöä, teen mielelläni yhteistyötä kansanne laajoja verkostojani hyödyntäen ja toisiamme tsempaten!

Sundberg Niklas | #26

Olen 23-vuotias fysioterapeutin alku. Valmistuin joulukuussa 2020 Metropolia Ammattikorkekoulusta. Jo opiskellessa olin aktiivinen toimija kampuksellamme tutor- ja opiskelijayhdistystoiminnassa. Samainen kehittämisen ja verkostoitumisen palo on roihahtanut uudelleen nyt työelämässä.

Opiskeluaikana huomasin, kuinka vääristynyt kuva minulla oli fysioterapeutin työstä. Olenko ainoa, tuskinpa? Alamme on brändätty vakuuttavalla tavalla ja hakijamäärät ammattikorkeakouluihin kestävät vertailua minkä tahansa muun alan rinnalla. Valitettavan iso osa kuitenkin päättää opintonsa ennen aikojaan. Fysioterapian brändiä korjaamalla voitaisiin saada motivoituneempia osaajia alalle!

Mielestäni fysioterapeutteja hyödynnetään liian vähän ennalta ehkäisevissä työtehtävissä. Villeimmissä skenaarioissani fysioterapeuttien osaamisen optimaalisemmalla kohdentamisella saataisiin aikaan kansantalouden- ja terveyden näkökulmasta edistyksellisempi hyvinvointivaltio.

Monella alalla palkkio tehdystä työstä tulee palkkapäivänä. Meidän alallamme palkkio saadaan päivittäin kiitollisten asiakkaiden myötä!*

Tapojärvi Jaana | #27

Jaana Tapojärvi joutui luopumaan ehdokkuudestaan kesken vaalien läheisen äkillisen menehtymisen vuoksi. Hänen tietonsa on nyt poistettu äänestysjärjestelmästä.

Olen vuonna 1981 lääkintävoimistelijaksi valmistunut fysioterapeutti ja suoritin erikoistumisopintoni neurologisesta fysioterapiasta. Tämän jälkeen valmistuin vielä ratsastusterapeutiksi ensimmäiseltä Suomessa järjestetyltä kurssilta vuonna 1990. Työurani olen tehnyt julkisella sektorilla sekä Suomessa että Ruotsissa.

Pidän tärkeänä fysioterapeuttien ammatin profiloitumista kuntoutusalan asiantuntijuuteen eikä hoitotyön tekemiseen tai liikunta-alan ammattilaisiin. Keskeinen osa asiantuntijuutta on manuaalinen osaaminen ja kuntoutujien perusliikkumisen manuaalinen ohjaaminen. Tätä ei voida toteuttaa etäfysioterapian keinoin, vaikka se muuten varmasti tulevaisuutta onkin.

Sekä julkisella että yksityisellä sektorilla tarvitaan kautta koko yhteiskunnan, kaikilla toimialoilla, lisää fysioterapeuttien vakansseja. Fysioterapian laadukas toteutus jää vajavaiseksi, jos työmme painottuu konsultointiin ja ohjeiden antamiseen – näkeviä silmiä ja ohjaavia käsiä tarvitaan! Tässä tarvitaan myös tiedottamistyötä, koska osalla päättäjistä ja kansalaisista on edelleen virheellinen käsitys fysioterapeutin työn sisällöstä. Asia korostuu erityisesti sote-uudistuksen kynnyksellä.

Troberg Anna | #28

Fysioterapeuttien asiantuntijuuden näkyväksi tekeminen on lähellä sydäntäni. Meidän monipuolisen osaamisen hyödyntäminen laajasti sote-palveluissa on kaikkien etu. Oma taustani on julkiselta puolelta. Tein 20 vuotta töitä terveyskeskusympyröistä, missä suoravastaanottotoiminta oli tärkeä osa työtäni. Nyt viime vuodet olen ollut geriatrisen kuntoutuksen ytimessä sairaalan kuntoutuspäällikkönä, missä fysioterapeuttien korkeatasoinen osaaminen näyttäytyy osana moniammatillista yhteistyötä.

Fysioterapeutin identiteettiin kiinnittyy vahvasti itsensä kehittäminen. Erikoisasiantuntijaneuvoston jäsenenä olen päässyt näkemään hienoja urakehityspolkuja. Myös minulle elinikäinen oppiminen ja oman osaamisen kehittäminen on ollut luonnollinen osa työn rinnalla. Mielestäni Suomen Fysioterapeuteilla on merkittävä rooli fysioterapeuttien osaamisen näkyväksi tekemisessä ja haluan olla mukana tämän tärkeä asian edistämisessä.

Töyrylä-Aapio Kirsi | #29

Olen Kirsi Töyrylä-Aapio. Koulutukseltani olen fysioterapeutti ja terveystieteiden maisteri, pääaineenani terveyskasvatus ja terveyden edistäminen. Olen myös suorittanut johtamisen erikoistutkinnon.

Työskentelen toiminnanjohtajana Selkäliitossa. Fysioterapeuttina minulla on kokemusta työskentelystä yksityisellä sektorilla ja ammatinharjoittajana.

Haluaisin fysioterapeuttien näkevän oman työnsä tärkeyden yhteiskunnallisten ongelmien, kuten liikkumattomuuden, ratkaisijoina. Fysioterapeuteilla on mahdollisuus työssään kannustaa ihmisiä liikkeelle ja jopa liikuntaharrastuksiin. Asiakkaan omien ajatusten herätteleminen siihen, kuinka liikkumista voi lisätä tai miten sitä voi sovittaa omaan arkeen on tärkeää. Haluan edistää fysioterapeuttien ammatillista osaamista ja asemaa terveydenhuollossa. Näin vaikutamme siihen, että suomalaiset pysyvät työkykyisinä eläkeikään saakka ja sen jälkeenkin voivat vielä nauttia toimintakyvystään ja elämästään aktiivisena.

Vuononvirta Tiina | #30

Olen 58-vuotias fysioterapeutti ja toimin kuntoutuksen palveluesimiehenä Oulunkaaren kuntayhtymässä. Olen väitellyt terveystieteiden tohtoriksi vuonna 2011, mutta tehnyt hanke- ja hallinnollisten töiden ohella myös asiakastyötä lähes koko ajan. Terveyskeskusfysioterapeutin työ on kiinnostavaa, monipuolista ja siinä on loputtomat kehittymismahdollisuudet.

Lähdin mukaan ammattiliittomme henkilöjäsenvaaliin, koska soten ja kuntoutuksen uudistus vaativat nyt entistä suurempaa panostusta fysioterapeuttien ja fysioterapian aseman esille nostamiseksi. Meidän ammattiryhmällämme on suuri merkitys esimerkiksi hyvinvointikeskusten toiminnan tehostamisessa ja ikääntyvien toimintakyvyn turvaamisessa.

Olen ollut kehittämässä fysioterapeuttien suoravastaanottoja omassa yksikössäni ja pidän tätä toimintaa erityisen arvokkaana osana tule-asiakkaiden hoitoketjua. Toivoisin fysioterapeuttien osaamisen näkyvän enemmän myös palkassa. Suomen Fysioterapeuttien on tärkeä huolehtia myös pienten ja keskisuurten fysioterapiayritysten asemasta sote-uudistuksessa.

Weurlander Sanna | #31

Olen Itä-Suomen yliopistossa liikuntalääketieteen puolella terveystieteiden maisteriksi opiskeleva fysioterapeutti, sivuaineenani sosiaali- ja terveyshallintotiede sekä työ- ja organisaatiopsykologia. Aikaisemmalta koulutukseltani olen anestesia- ja leikkaussalihoitaja.

Minulle on tärkeää edistää fysioterapeuttien ammatillista kehittymistä niin työelämässä  kuin fysioterapia-opintojen aikanakin. Opiskelijoille on tärkeä turvata monipuoliset harjoittelupaikat ja tämä tulisi paremmin huomioida työpaikan resursseissa, mutta myös koulujärjestelmän tulisi ymmärtää se, mitä opiskelijoiden hyvä ohjaaminen edellyttää, ja tukea paremmin työpaikkoja opiskelijoiden ohjauksessa.

Toivoisin Suomeen progressiivisempaa palkkajärjestelmää, jossa huomioitaisiin lisäkouluttautuminen nykyistä huomattavasti paremmin. Tämä voisi osaltaan kannustaa myös jatkuvaan opiskeluun ja kehittymiseen. Tärkeää on, että myös työnantajapuoli sitoutuu henkilöstön kouluttautumisen tukemiseen.

Hintojen alas polkeminen ja laadusta tinkiminen kilpailutuksen myötä on huolestuttavaa. On erittäin tärkeää, että fysioterapeuttien asiantuntijuus tunnistetaan. On olemassa jo hyviä malleja, kuten fysioterapeuttien suoravastaanotto, näitä toivoisin lisää myös kuntoutuksen puolelle!