eAsiointi

Elsbeth Köng (1921–2019)

 

NDT/Bobath –vauvaterapian kehittäjä: refleksiajattelusta havainnoinnin merkitykseen

Tohtori Elsbeth Köng kuoli 8.4.2019 Bernissä lähes 98-vuoden ikäisenä.  Hän syntyi perheen ainoana lapsena 21.4.1921  Zürichissä.  Siellä hän suoritti  myös lukio-opintonsa urheilupainotteisessa koulussa.

Yliopisto-opintojensa jälkeen hän valmistui lääkäriksi 1946.  Pian sen jälkeen hän alkoi tehdä työtä  henkilöiden kanssa, joilla oli CP-vamma.  Tämän myötä Elsbeth Köng kiinnostui etsimään vaikuttavaa tapaa työskennellä CP-vamman aiheuttamia haittoja vastaan tai lieventää niitä.  Edellä mainittu kiinnostus vei hänet myös Lontooseen tutustumaan ja  saamaan oppia fysioterapeutti Bertha Bobathilta ja tämän puolisolta, tohtori Karel Bobathilta.  Lontoossa tri Köng oivalsi , että poikkeavaan liikkumiseen ei pystytä vaikuttamaan  työskentelemällä vain yksittäisten lihasharjoitteiden avulla.  Tri Köng  käsitti  liikemallien ja lihasjänteyden  yhteyden liikkumisen kehittymiseen ja sen miten tärkeätä on liikemallien tarkastelu liikkumisen analysoinnissa ja terapiatyöskentelyssä.

Tri Köng koki tärkeäksi viedä Lontoossa oppimaansa Sveitsiin.  Mukaansa Lontoosta hän oli työparikseen pyytänyt englantilaisen , Bobathien suositteleman  fysioterapeutin,  Mary Quintonin.

Eirene Collisin kokemukset CP-vamman etenevästä luonteesta  ja Bobathien ajatukset reflekseistä, reaktioista ja  poikkeavista asento- ja liikemalleista ja niiden  merkityksestä  antoivat tri Köngille uudenlaista näkemystä vauvojen tutkimiseen ja terapian kehittämiseen.  Hän alkoi pohtia, että vanhemmilla lapsilla näkyvien poikkeavien asento- ja liikemallien täytyi olla olemassa ja näkyä jo varhain vauvaiässä.  Hän oppi näkemään, että vauvalla voi samanaikaisesti olla näkyvissä sekä normaalia että poikkeavaa  liikkumista.  Tästä hän veti johtopäätöksen, että on tärkeätä aloittaa terapia varhain (ensimmäisten elinkuukausien aikana), näin poikkeavuuksien vaikutus liikkumisen kehitykseen olisi mahdollisimman vähäinen.  Elsbeth Köng alkoi kehittää uudenlaista tapaa havainnoida imeväisikäisiä .  Yhdessä Mary Quintonin kanssa tri Köng alkoi luoda ja kehittää NDT/Bobath  – vauvaterapialähestymistapaa.

Elsbeth Köng tajusi myös läpi lapsen eri kehitysvaiheiden ajan jatkuvan, pitkäjänteisen terapiatyöskentelyn merkityksen , mieluiten saman terapeutin kantaessa vastuun terapiatyöskentelystä.  Tällöin voitiin hänen kokemuksensa mukaan tehokkaimmin minimoida epämuodostumien ja liikearajoitusten  kehittyminen.  Näin toimien  myös terapeutti oppi työssään tekemiensä ratkaisujen seuraukset.

Tri Köng alkoi jo 1960-luvulla kiertää  Euroopassa puhumassa CP-varhaisdiagnostiikan  ja varhaiskuntoutuksen merkityksestä ja laajensi opetusmatkojaan 1970-luvulla Yhdysvaltoihin ja muualle ympäri maailmaa.  Tri Kongillä oli myös mittava julkaisutoiminta.

Moniammatillisuus, yhteinen työskentely lasten vanhempien ja opettajien  kanssa sekä urheiluharrastusten  tuomat kuntoutumisen mahdollisuudet olivat jo varhain Elsbeth Köngin  kantavia ajatuksia kuntoutumiseen liittyen .

Osallisuuden ja osallistumisen tärkeys lapsen elämässä alusta asti olivat tri Köngille itsestään selviä, painotettavia seikkoja.  Terapiatyöskentelyssä tri Köng painotti myös pedagogisen ja psykologisen osaamisen tärkeyttä ja merkitystä.  Samoin hän toi esille havaintomotoriikan ja kognitiivisten valmiuksien kehittymisen yhteyttä liikkumisen kehittymiseen.

Tri Köngillä on ollut suuri vaikutus myös suomalaisten fysioterapeuttien osaamisen kehittymiseen.  1970-luvulla suomalaisia fysioterapeutteja kävi hänen opissaan Sveitsissä ja vuonna 1982 toteutui Suomessa ensimmäinen NDT, Bobath -kurssi (nykyiseltä nimeltään NDT/Bobath –perusopinnot) tri Köngin ja Mary Quintonin johdolla.  Vuonna 1995 pidettiin heidän johdollaan Suomessa ensimmäinen NDT, Bobath -vauvakurssi ( nykyään NDT/Bobath – vauvaterapiakoulutus).  Näitä koulutuksia toteutetaan ja edelleen kehitetään  nykyään suomalaisin kouluttajavoimin.

Elsbeth Köngillä oli laaja ystäväpiiri ympäri maailmaa solmittujen tuttavuuksien ansiosta ja hän mielellään esitteli Sveitsiä heille.

Vaeltaminen, laskettelu ja vuorikiipeily olivat Elsbeth Köngille intohimo.  Kiipeillessään hän aina halusi päästä huipulle ja sinne hän pääsi myös intohimonaan kokemassaan työssään.

 

Suomen NDT/Bobath –kouluttajien puolesta,

Päivi Korpinen

Aini Virtanen

Karla Pesonen-Wikman